Омбудсманът Диана Ковачева към КЕВР: Не повишавайте цените на водата в осемте области

„Подкрепям исканията на стотиците граждани за справедливи, икономически обосновани цени на ВиК услугите, отговарящи на качеството за тяхното предоставяне.“ Това заяви омбудсманът Диана Ковачева при днешното си участие в онлайн заседанието на Комисията за енергийно и водно регулиране, на което бе обсъден проектът на решение за изменение на одобренит

виж повече >

Българска национална телевизия / 07 октомври 2010г.

Депутатите избраха днес Константин Пенчев за национален омбудсман. Това стана около половин година преди да изтече мандатът му като председател на ВАС.

Константин Пенчев беше номиниран от ГЕРБ и спечели 137 гласа при тайния вот, срещу 51 гласа за Сабрие Сапунджиева, която беше издигната от ДПС. От трибуната в парламента Константин Пенчев обеща да бъде коректив на властта и да защитава най-силно най-уязвимите групи от хора. От трибуната в парламента Константин Пенчев обеща да бъде коректив на властта и да защитава най-силно най-уязвимите групи от хора. Минути след избора Пенчев даде специално интервю за „По света и у нас”, в което каза, че приема поста си като кауза.

Репортер: Г-н омбудсман или г-н председател на ВАС, как да се обръщаме към вас?

Константин Пенчев: Все още съм председател на ВАС. Знаете в България има стабилност на институциите. Ще престана да бъда председател на ВАС, когато ВСС приеме моята оставка и когато президентът издаде указ за моето освобождаване.

Репортер: Вие ще подадете ли оставка или ще изкарате мандата си докрай?

Константин Пенчев: Оставка разбира се. Би било абсурдно да се мисли, че ще битувам двуяко.

Репортер: Кога?

Константин Пенчев: Предполагам, че другата седмица ще бъде гласувана моята оставка във ВСС.

Репортер: Тоест вие да разбирам, че ще я подадете днес или утре, така ли?

Константин Пенчев: Да, да разбира се. Това изобщо не е проблем. Нормално е когато съм избран за нов пост да напусна стария.

Репортер: Седем години останаха зад гърба ви в Административния съд. Какво оставяте обаче вие в Административния съд? Ерата „Константин Пенчев” предполагам, че няма да се запази само с вашата медийна активност и с това, че отворихте този съд пред обществото?

Константин Пенчев: ВАС винаги е имал много професионални и почтени съдии. Затова, когато са ме атакували мен, атакувайки мен, че манипулирам дела и какво ли не правя друго, фактически хората обиждат не мен – председателя, а обиждат тези почтени съдии, на които никой не може да им каже как да си решат делата. Те ги решават по закон и по съвест и ги произнасят. Така че ВАС винаги е бил един подреден съд, с много добри специалисти, с една много богата практика. Може би ерата „Константин Пенчев”, казано шеговито, може би това, че по мое време бяха образувани Регионалните административни съ6дилища – 28 на брой и по мое време беше приет Административно-процесуалния кодекс. Това е може би новото, надграждането на тази добре подредена сграда, която беше ВАС.

Репортер: Във вашият интернет сайт излизат и стенограми от заседания, и всичко. Това не се постига лесно в съдебната система.

Константин Пенчев: Ако трябва да бъда честен трябва да кажа, че това нещо е постигнато още от предишния председател г-н Владислав Славов, но продължихме да я ползваме и да я надграждаме. Да, това е много важно и е много удобно за страните да видят протоколите и списъка на лицата за призоваване, да знаят дали ще се гледа делото или няма да се гледа. Това е голяма придобивка и аз се надявам тя да бъде и в административните съдилища. Много от тях имат сайтове, всички имат сайтове, но идеята беше тези сайтове да бъдат свързани тази система с ВАС и да може да има една наистина пълна картина на цялото административно производство.

Репортер: Сега обаче отивате в една друга битност, битността на омбудсман. Всъщност и като председател на ВАС бяхте омбудсман, защото ако кажем, че омбудсмана не може да промени решенията на администрацията, но може да гои накара тя да ги промени а пък Административният съд директно можеше да отреже някои административни решения и да каже - тук, вие не отговаряте на закона. Лесно ли ще минете от едната роля в другата?

Константин Пенчев: Мисля, че няма да е много трудно, защото аз в моята борба през тези седем години, знаете, че изявявах не само като председател на ВАС, но и в другото ми качество – член по прави на ВСС. И всички тези - борба за съдебна реформа, за изчистване на системата, за борба с корупцията, това са неща, които ще ми служат като омбудсман, защото не винаги е важно човек да има някакви правомощия, разписани от закона. Човек ако тежи на мястото и ако думата му тежи, което е най-важно за омбудсмана, мисля, че мога да постигна не по-малки резултати от тези от съдебните решение.

Репортер: Кои са най-уязвимите групи в обществото? Кои хора се нуждаят най-много от омбудсмана при нас?

Константин Пенчев: Те са уви много уязвимите групи в България. Да започнем от дечицата без надзор – здрави или с увреждания, като минем през възрастните хора, също в домове настанени има също с увреждания. Има много, много хора с увреждания, които не могат да излязат на улицата поради враждебната градска среда. Все още нашите улици, нашите сгради не са пригодени с най-елементарни изисквания, за да може един човечец в неравностойно положение да се чувства нормален. Омбудсманът ще има много голям принос и в това тези хора да намират работа. Аз дори искам да кажа тук пред вас, че не знам какви са възможностите на администрацията на омбудсмана, какъв е щатът, тепърва ще се запознавам, но бъдете сигурни, че първа възможност аз ще назнача хора в неравностойно положение, защото те също имат право. Те са прекрасни, умни, квалифицирани, те също имат право на достоен труд. Във ВАС има такъв случай. Мисля да го пренеса и в администрацията на омбудсмана. Там е мястото на такива хора уязвими.

Репортер: Къде трябва да бъде омбудсмана? Кои са най-горещите точки според вас за него?

Константин Пенчев: те всеки ден са нови. Преди дни слушам по телевизията село в Дупнишко, което 50 години има проблеми с водоснабдяването и омбудсмана трябва да отиде там и да каже защо са тези проблеми и при кмета да отиде, при съответните В и К или какво да бъде и да видим какви са проблемите. Знаете блок 20 в Ямбол, знаете други такива – събаряне на къщи в гета и т. н. Омбудсманът трябва да бъде там. Аз не казвам, че омбудсманът е враг на държавата и адвокат на хората при всички положения. Не, омбудсманът трябва да отиде на място и да види дали държавата нарушава правата на тези хора, живущи в този самосрутващ се блок или обратното – тези хора дали са нарушили закона и са довели блока до самосрутване, но омбудсманът трябва да бъде там и да изслуша и двете страни.

Репортер: Това значи ли, че както бяхте един пътуващ из страната председател на ВАС и непрекъснато бяхте при колегите си по места, сега ще бъдете един постоянно пътуващ омбудсман?

Константин Пенчев: Даже двойно по-пътуващ, отколкото председател на ВАС. Задължително. Там ми е мястото – при хората.

Репортер: Благодаря ви за това интервю и ви желая не по-малко успехи от тези, които пожънахте като председател на ВАС.

Константин Пенчев: Надявам се, защото за мен това също е кауза, както председател на ВАС беше кауза, като съдия, като реформатор на съдебната система, омбудсманът е още по-голяма кауза.