Омбудсманът Диана Ковачева обсъди насилието над жени със Специалния докладчик на ООН по темата

Омбудсманът Диана Ковачева прие днес в институцията Специалния докладчик на ООН за насилието срещу жени – Дубравка Шимонович, която е на посещение у нас, за да се запознае със системата за превенция и противодействие на насилието над жени и деца в България.

виж повече >

Klassa.bg / 03 декември 2010г.

Националният омбудсман Константин Пенчев внесе в Народното събрание предложение за заместник-омбудсман да бъде избран Хюсеин Халил Исмаил, съобщават от пресцентъра на омбудсмана.

Националният омбудсман Константин Пенчев внесе в Народното събрание предложение за заместник-омбудсман да бъде избран Хюсеин Халил Исмаил, съобщават от пресцентъра на омбудсмана. Той е завършил Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" със степен магистър, както и Стопанския колеж към Университета за национално и световно стопанство, специалност "Публична администрация" със степен бакалавър. Има специализация по "Структурни фондове на ЕС, оперативни програми в България" в Американския университет и по "Философия на социалния модел в социалната политика, проучване и анализи на проблемите на хората с увреждания" по проект, финансиран от програма "МАТРА". В предложението пише: "Образованието на г-н Исмаил ще бъде изключително полезно в работата му като заместник-омбудсман, но още по-ценен е дългогодишният му опит му в сферата на защита правата на гражданите и по-специално – на хората с увреждания. От 1999 г. до момента той работи като адвокат, специализиран в защитата на човешките права – трудови, осигурителни, социални и др. Освен това, той е и председател на Фондация "Хоризонти", чиято основна цел е да подпомага лица с увредено зрение при тяхното обучение, професионална квалификация и реализация, както и да реализира дейности и програми за рехабилитацията и социалната интеграция на незрящите в обществото". Хюсеин Исмаил е работил и в специализираното предприятие "Успех – Съюз на слепите в България" ЕООД София, във Фондация "Подкрепа за инвалидите", в Центъра за независим живот като асистент-обучител на хора с увреждания. "Сигурен съм, че като доказал се специалист в областта на защита правата на хората от т. нар. "уязвими групи" и като експерт, работил в неправителствени правозащитни организации, г-н Исмаил ще бъде много полезен с опита си като част от екипа на омбудсмана на Република България", заявява Константин Пенчев.