Омбудсманът Диана Ковачева с препоръка до МРРБ: По-ниска цена на водата при лошо качество и ясни срокове за справяне с кризата в Перник

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати поредна препоръка до министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова във връзка с водната криза в гр. Перник и региона.

виж повече >

БТВ, Новини / 07 декември 2010г.Омбудсманът препоръча промени в ЗУТ

Националният омбудсман Константин Пенчев препоръча промени в Закона за устройство на територията. Така ще бъде подобрен административният контрол по строителството, в защита на правата на гражданите и обществения интерес, съобщи началникът на кабинета му Роза Георгиева.
През последните месеци при омбудсмана са постъпили много жалби и сигнали от граждани, засегнати от акциите по събаряне на незаконни обекти в различни населени места. В резултат на направения анализ на проблемите с незаконното строителство, Константин Пенчев е констатирал, че компетентните органи и особено общинските не упражняват системен и своевременен контрол и превенция, за да не се допускат незаконни строежи.
В ЗУТ са предвидени достатъчно сериозни санкции за нарушителите, но е справедливо те да се прилагат в случай, че нарушенията са настъпили, въпреки направените от компетентните контролни органи необходими предписания, заявява     омбудсманът. При липса на превантивен контрол на строителството, не е справедливо единствено гражданите да понасят санкцията по премахването. Необходимо е тази санкция да се обвързва с налични конкретни предписания, смята той.