В доклад на Омбудсмана: Правата на децата в риск са най-тежко нарушени при COVID, 3 500 от тях - в пълна изолация

„Пандемията от COVID-19 изправи целия свят пред едно от най-големите предизвикателства на съвремието и ни накара да научим важни уроци, но по трудния начин. Извънредното положение в България, въведено с оглед на епидемичната обстановка, изправи хиляди деца и семейства пред редица предизвикателства, с които те се опитват да се справят всеки ден.

виж повече >

Информационна агенция "Кросс" / 18 декември 2010г.

Константин Пенчев: Омбудсманът трябва да има повече права
Водещ: Продължаваме с темата - дали може ефективно омбудсманът на Република България да защитава правата на българските граждани, на бизнеса, да защитава законността. Гост в студиото е омбудсманът на Република България г-н Константин Пенчев. Добър ден и добре дошъл.
Константин Пенчев: Добър ден, добре заварил.
Водещ: Много предизвикателно ви зададох темата, г-н Пенчев, защото мото на днешния разговор е - за да е успешна една нация трябва да има идеали, закони, работеща икономика и свободни медии. Фигурата на омбудсмана беше нова в България и сега вие трябва да усъвършенствате на практика прилагането на функциите и качествата на тази фигура и парадоксално е, че на вас ви се налага да защитавате законността, нали така.
Константин Пенчев: Да.
Водещ: Ефективно как това ще го превърнете в действие? Вие идвате от една от най-големите и важни позиции в съдебната система - председател на ВАС. Нека да напомня, предполагам, че не е забравена и битността ви на политик в две Народни събрания. Хайде, обяснете какво ново вие ще внесете.
Константин Пенчев: Първо моята биография, която споменахте на кратко тя може само да ми помага. Всички тези превъплъщения, в които съм бил /.../ жизненият опит, разумът и мъдростта, ако искате, да мога да гледам от различни аспекти на нещата в живота. Да, аз бях съдия, бях председател на ВАС. Омбудсманът също е своего рода съдия, защото трябва да помирява страните, администрацията и гражданите и да намира най-вярното решение. Може би омбудсманът е малко по-гъвкав от съдията, защото той се води не само от рамките на закона, а и от справедливостта и той винаги може да предложи решения и спогодби, които да бъдат разумни, защото в края на краищата и законът трябва да бъде разумен и да бъде справедлив. Така че като омбудсман аз смятам, че бих могъл да разширя малко битността си на съдия и бих могъл наистина да направя тази институция работеща, защото институцията на омбудсман не е измислена институция, а това е една действаща институция, която в нормалния свят действа, работи и всеки се вслушва в омбудсмана и омбудсманът може да направи много, много полезни неща макар да няма особени правомощия по закон. Те не са необходими. Не е необходимо да имам възможност да санкционирам, да наказвам, да налагам, а напротив, омбудсманът точно това му е ролята - да изслушва страните, да говори с тях и да прилага разумни решения.
Водещ: Така е, г-н Пенчев, но към вас, както и вие подчертахте и аз в краткото ви представяне, очакванията са големи, защото вие идвате от върха на ВАС, където беше, където е сблъсъкът обикновено между управлението на държавата и нарушаването понякога на правата на граждани, бизнес, защо не и на медии. Към вас има очаквания вие наистина да бдите за законността ефективно като омбудсман и да намерите подкрепа в управление и институции. Вие лично какво ще направите за усъвършенстването на вашия апарат?
Константин Пенчев: Да, така е. Аз знам, че очакванията към мен са много големи и това ме задължава, това много ме задължава. Самият факт, че за месец и половина се утроиха броят на жалбите и посетителите в приемната на омбудсмана, откакто съм встъпил в длъжност, показва, че хората очакват нещо от мен и аз се надявам наистина...
Водещ: Да, от вас се очаква ефективност наистина.
 
Константин Пенчев: И аз се надявам наистина да не злоупотребя с техните очаквания и аз искам да уверя вас и вашите слушатели, че не знам дали са големи очакванията към мен, но вярвайте ми, че моите амбиции и моето желание да направя нещо като омбудсман са още по-големи.
Водещ: Имаме слушател на телефонната линия. Сложете си слушалките да чуем наистина очакванията на обикновените хора. Заповядайте. Слушаме ви.
Гражданин: Добър ден.
Водещ: Добър ден.
Гражданин: Искам да кажа следното нещо, че ние обикновените хора се надяваме новият омбудсман г-н Пенчев и да му пожелаем успех в неговата дейност, че ще защити правата и интересите на обикновените хора. Предишният омбудсман Гиньо Ганев...
Водещ: Не, не, моля ви се, спрете, говорете напред.
Гражданин: Точно това искам да кажа. Беше затрупан с жалби и той човекът отговори на обществените очаквания и заведе дело в Конституционния съд за обявяване на противоконституционни на член 153 ал. 1 и ал. 6 от Закона за енергетиката. Обаче Конституционният съд отхвърли пристрастно това и реши въпроса в полза на „Топлофикация - София" и аз се обръщам пак към омбудсмана - уважаеми г-н Пенчев, остава изход един - да се заведе дело в Европейския съд в правата на човека за нарушени права на българските граждани от страна на „Топлофикация - София" съобразно този закон за енергетиката, който е антисоциален. Второто нещо, което е - вие трябва по най-бързия начин заедно с инж. Павел Кърлев, който е от Федерацията за защита на потребителите да отидете в Народното събрание. Имате това право и да се срещнете с Комисията по енергетика и работната група, която изготвя новия закон за енергетиката и там да поставите въпроса за нова алинея 7 към член 153 за изолацията на тръбите на сградната инсталация задължително, за да не се хаби топлинна енергия, когато хората ги няма вкъщи.
Водещ: Благодаря ви за това обаждане. Нека да дадем възможност на г-н Пенчев да вземе отношение. Виждате, че със съвсем конкретни въпроси нашите слушатели се занимават. Това е факт.
Константин Пенчев: Да, този проблем със заплащането на топлоенергията и на общите части, дори когато си изключил собствените си радиатори, този въпрос наистина стои отдавна на вниманието на обществото. За мен това решение е много несправедливо, че хората с изключени радиатори трябва да плащат. Вярно, че Конституционният съд прие, че законът не нарушава Конституцията. Може би трябва да се търси някакво друго законодателно решение. Може би трябва да се търсят някакви други технически възможности, защото наистина за мен проблемите с парното, с неплащането се коренят главно с лошата техническа база, която ни е оставена от времето на социализма - тези общи тръби, общи радиатори без да има възможност за прецизно отчитане, но това е въпрос, който аз се занимавам с него и ще се занимавам и в бъдеще. Да, не мога да искам отново Конституционния съд да се произнася по същия въпрос, но мога да се помоля да се коригира законът. Ще работя в тази посока с най-голямо удоволствие.
Водещ: Връщам се към предишния си въпрос, г-н Пенчев. Вие вероятно имате достатъчно дълги наблюдения. Запознати ли са достатъчно гражданите на България например в детайли с правата си по Конституция? Дали са запознати със Закона за омбудсмана и най-вече аз лично се сблъсквам, нашата слушателска аудитория е просветена, че Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи не е толкова популярна в България, колко би следвало да бъде и хората не осъзнават правото си да воюват за собствената си война. Това е първата част от въпроса ми. Ще направите ли това така, че чрез медиите, чрез други способи да стигне до съзнанието на гражданите първо. Да, вярно, че ще ви се увеличи работата с повече сигнали на граждани, но това мисля, че е задължително. И второ, взимам повод от въпроса на нашия слушател и повод от нашата практика на радио К2, защо не назначите едни подомбудсмани или как да ги нарека в областта на, в чувствителните области - вътрешна сигурност и обществен ред, например, енергетика, медии, може да продължа и към /.../ съдилища, но това вече е еретично предложение.
Константин Пенчев: Институцията на омбудсмана, както всички други институции в България сме с много ограничен бюджет и в момента работим на половин щат.
Водещ: Това го знам. На доброволни начела, да кажем. Мисля, че много хора ще се наемат, само че въпросът е какви правомощия ще имат...
Константин Пенчев: Що се отнася до правата на човека имаме амбиция институцията на омбудсмана да получи, да бъде сертифициран от международния комитет, който следи за националните органи, които следят за правата на човека, така че народният омбудсман да бъде този орган, който да дава вярната картина и пред ООН и пред Съвета на Европа, вярната картина за човешките права в България. Тоест картина, която да бъде достоверна.
Водещ: Да, а не да чакаме „Трансперънс" и „Амнести" и ред други...
Константин Пенчев: Именно. Омбудсманът да е този орган, който да ходи по затвори, по арести, по психоклиники винаги и без предупреждение да прави проверки. Това и по закон го няма. Предприел съм стъпки и съм заявил своята готовност и пред междуведомствената комисия към Министерство на правосъдието омбудсманът да получи това сертифициране и работим в тази посока и съответно ще работим за увеличаване на административния капацитет, тоест да има хора, които да работят, защото това задължава, тези права задължават.
Водещ: Много хора очакват от вас като институция, но и като личност, ето виждате, г-н Пенчев, дори да вземете позиция по вече течащи съдебни производства.
Константин Пенчев: Тук използвам вашето радио и нашата приемна да обяснявам, че по закон омбудсманът няма право и на други институции по закон, на които да може да влияе на един висящ съдебен процес и още по-малко пък да преразглежда и да пререшава влезли в сила решения. Знам, че хората са чувствителни и т.н., но няма как - това е демокрацията, съдебната власт е независима. Затова хората идват и ми се сърдят, когато аз кажа, че ... те ми казват, че решението е неправилно, но то е влязло в сила и не съм аз този, който ще каже правилно ли е или не е правилно. Имало е една - две съдебни инстанции и те са решили.
Водещ: Но чрез тази сертификация, за която говорите, това ще ви даде ли право да наблюдавате определени дела така, както примерно ги наблюдава ЕК?
Константин Пенчев: Значи аз в момента имам право да сигнализирам съответните ръководители, органите на съдебната власт, респективно Инспектората и ВСС, когато има забавяне на определено дело, има забавяне на прокурорска преписка и обръщам внимание и казвам - гражданинът се оплаква, че е забавено, моля ви да направите проверка. Това мога да правя засега. В някои държави омбудсманът дори може да води дела. Както предложи нашият слушател да водя дело в Страсбург - нямам право, но в някои държави омбудсманите могат да водят дела и да представляват тези хора, които не могат сами да се защитават в съда. Това е въпрос на законодателно решение.
Водещ: Тоест бихте могли с течение на времето да предложите едни промени...
Константин Пенчев: Да.
Водещ: ... в Закона за омбудсмана?
Константин Пенчев: Би могло, защото искам да ви кажа, че в момента няма орган, който може да защитава правата на хора в съда...
Водещ: Да.
Константин Пенчев: ... които по някаква причина не могат да се защитават сами. Навремето можеше прокурорът /.../, но вече не може.
Водещ: Да, да.
Константин Пенчев: Няма такъв орган, който да защитава примерно лица, които не могат да се защитят сами, а трябва някакви дела да се водят. Трябва да се помисли по този въпрос много сериозно.
Водещ: Какво... два месеца има ли откакто сте омбудсман на Република България?
Константин Пенчев: От 20 октомври.
Водещ: Да, до какви случаи успяхте да се докоснете в кратък срок? Например, сега се сещам, че ходихте при отец Иван в Елин Пелин.
Константин Пенчев: Да.
Водещ: Или в Нови Хан, къде беше?
Константин Пенчев: В Нови Хан.
Водещ: Това беше привлякло вниманието като един случай, който предизвиква и съчувствие и желание за помощ, но споменете кои бяха важните неща?
Константин Пенчев: Да, отец Иван, аз искам също да спомена, имаше една среща при мен с представители на Министерство на образованието и заинтересовани неправителствени организации, родители на деца с увреждания по въпроса дали да има или да няма болнично училище. Такива училища съществуват от '63 година на миналия век и сега имаше идея да се премахнат от закона. Имаше много бурна дискусия при омбудсмана и слава богу постигнахме консенсус, че не бива да се премахва нищо и трябва да се търсят гъвкави форми и тези деца с увреждания да имат наистина адекватно образование и адекватни условия. Мога да кажа и един друг пример, че съм доволен, че го решихме - едно момче с увреждания, което учи в нормален клас, в нормална паралелка, но се оказа, че от 5 клас нататък учениците в това училище ходят по кабинети и не стоят в една класна стая, а видите ли в това училище няма асансьор и тоест се оказа, че това момче не може да продължи да учи със своите другарчета. Но слава богу след намеса на омбудсмана се намери простичко решение и просто този клас няма да ходи по кабинети, а учителите ще отиват в класната стая и ето това момче ще продължи да учи със своите съученици. Има неща, които може да са дребни наглед, но ...
Водещ: Те са човешки.
Константин Пенчев: ... с малка намеса, с малка помощ, с малък съвет може да се свършат много неща.
Водещ: Но, ако разтворим ножицата, с която вие работите, например вие през последните 10-15 дни взехте решение по много важни въпроси, например препоръчахте пред Конституционния съд промени в Закона за устройството на територията, за да бъде подобрен контролът по строителството. Това е също доста зрелищна тема.
Константин Пенчев: Това е много голям проблем за България, защото от години наред се строи незаконно, но се строи незаконно при мълчаливото съгласие на съответните органи.
Водещ: Точно така.
Константин Пенчев: Мълчаливо, където се казва и с помощ на съответните органи с издаване на разрешения за строеж, които не са много законосъобразни и в момент това правителство има волята да каже „край" и да събори всички незаконни строежи, което е добро като решение и то е в рамките на закона, но има случаи, при които изпълнението на тази позиция и на тази /.../ става доста трудно. Аз ви казвам направо - тези ромски квартали в Сливен, в Ямбол, които ги няма на картата, но те съществуват и не само съществуват, но там живеят стотици хора, деца, възрастни и нямат друг покрив. Да, трябва ад се събори, но къде ще отидат тези хора. Просто това са едни житейски казуси, които между другото са на вниманието на съда в Страсбург. Специално за Баталова воденица в София, където има влезли в сила заповеди за събаряне, има висящо дело в Страсбург и Страсбург препоръчва да не събаряме нищо. Тоест България отново бива рискувана да бъде изправена пред съда в Страсбург за човешките права. Това са сложни неща и не може да се решат еднозначно. Тръгваме с багерите и събаряме - добре. Но отец Иван и тези 100 и кусур деца и жени, които са подслонени там ...
Водещ: Да, които са подслонени там...
Константин Пенчев: Защото отец Иван дава една социална услуга, която никой не дава. Той я предоставя вече от 20 години.
Водещ: Разбирате ли, че хората не са свикнали на едно такова безвъзмездно благородство, как да го нарека? Буди подозрения и...
Константин Пенчев: Не само това... В Нови Хан обществеността имаше среща с мен и те бяха „за" събаряне на този дом и когато аз ги попитах - добре, къде ще отидат тези жени и деца и те ми отговориха - да ходят ...
Водещ: Където си искат.
Константин Пенчев: Да и затова ви казвам, че мен много ме смущава тази нетолерантност в нашето общество, тази омраза, конфронтация, неразбиране на различни, не само неразбиране, но и конфронтиране с него... Ако това ние не го преодолеем, защото това е най-трудното. Една администрация лоша да я направиш да работи е по-лесно, по-осъществим, има начини, механизми, закони. Но хората да го направиш по-добри е много трудно и това е въпрос на цялото общество.
Водещ: Г-н Пенчев, обществото е така с много очаквания към вас, защото в България все още нямаме правна възможност един обикновен гражданин да сезира Конституционния съд. Две са възможностите - едната е определен брой депутати от НС да направят това и втората е сте вие.
Константин Пенчев: Втората възможност - аз е много, много по-ограничена от другите органи, които могат да сезират Конституционния съд за всичко. Омбудсманът може да сезира само за закони, които пряко засягат човешките права. Наскоро отказа Конституционният съд отказа да образува дело по искане на омбудсмана и каза - това са права на фирми, корпоративни права и не са права на граждани и ние няма да гледаме искането на омбудсмана.
Водещ: Да, имаме слушател на телефона преди да задам следващия въпрос. Разговаряме с омбудсмана на Р. България г-н Константин Пенчев на темата - как омбудсманът на Р. България защитава правата на българските граждани, на бизнеса, на законността. Слушаме ви.
Гражданин: Благодаря ви много за възможността да се включа. Ще бъде кратък въпрос. Какво е мнението на уважавания от мен господин за тези, които сме си спрели парното и плащаме невъзможни суми. Имам приятел, който от години живее в чужбина, повече от 25 години и на него, като се върне през лятото и той ми казва - и на мен не ми /.../, защото това не са нормални неща.
Водещ: Разбрахме ви, но не какво е мнението му, а какви са възможностите, защото той като човек сигурно ви разбира, но по закон как може да реагира. Заповядайте, г-н Пенчев.
Константин Пенчев: Аз мисля, че на този въпрос отговорих още на миналия слушател. Не е справедливо безспорно. Трябва да се създадат някакви технически възможности, когато човек не желае да ползва парно да не го ползва, а не да плаща ползвани от някой друг във входа.
Водещ: Добре, сега аз ще ви върна отново към Конституционния съд на някои чувствителни теми. Избирателния кодекс, сигурно ще има гласове, вече има даже, че се нарушават правата на гражданите с определени ограничения, второ - специализираните съдилища, трето - така нар. закон „Кушлев" за конфискация на имущество, гражданска конфискация преди да се е произнесъл съдът.
Константин Пенчев: Избирателният кодекс първо още не е ...
Водещ: Добре, но ще стане. Виждате заседават до среднощ.
Константин Пенчев: Не, той ще стане, ще стане факт, разбира се. Мисълта ми е, че все още не сме го прочели в окончателния му вид, но аз искам да кажа нещо друго - там, където има конфронтации на политически сили, на партии или на други ...
Водещ: ... политическата част ...
Константин Пенчев: Не, не, аз бих казал така - тези хора имат достатъчна възможност да сезират Конституционния съд те и да си защитят правата. Едва ли омбудсманът трябва ад защитава правата на политически партии и опозиция или на управляващи...
Водещ: Добре, но ако се обърнато от р-н „Средец" към вас, че не могат да си изберат районния кмет, няма ли да са им нарушени правата?
Константин Пенчев: Вижте, това дали се избира районният кмет или не, това колко жители в едно населено място...
Водещ: Така.
Константин Пенчев: ... това бяха въпроси, за които тези 20 години на прехода бяха решавани...
Водещ: Ту така - ту така.
Константин Пенчев: Ако искате целесъобразно, ако искате някаква политическа...
Водещ: Политическо решение...
Константин Пенчев: ... решение, морал /.../ мисля, че е малко пресилено по този начин да се гледат нещата. Специализираният съд, аз съм го казвал много пъти, това е едни решение на времето, когато бяха приети да има административни съдилища 28, /.../ за мен добро решение, това беше въпрос на целесъобразност. Имаме парите, имаме нуждата и по-добре да има специализирани съдилища, а тези препратки към Трибунал, към Народен съд на мен ми се вижда това по-скоро една /.../ политическа, отколкото наистина да става дума за нарушаване на правата на човека. Този съд ще бъде от съдии от България, а не от някакви военни съдии. /.../ НПК и тогава какъв е проблемът.
Водещ: Добре, законът „Кушлев"?
Константин Пенчев: Законът „Кушлев" - да, текстът ме смущава, защото идеята, /.../ идея да лишим най-общо казано...
Водещ: Някого си...
Константин Пенчев: ... тежката престъпност от нейната икономическа мощ.
Водещ: Стоп обаче. Казахте тежката престъпност, вие сте юрист, кой обаче се е произнесъл за тежка престъпност?
Константин Пенчев: Към края на закона като четете проекта, към края на закона вие разбирате, че субект на ударите на тази комисия ще бъде не само може би тези големи гангстери, трафиканти на хора и наркотици, но ще бъде и всеки един човек, който не може да си докаже разликата в имуществото между доходи и имущество с 60 хил. лв Това вече по презумпцията на закона тази разлика от 60 хил. лв. недоказана се превръща вече в имущество придобито с престъпна дейност и ставаме обект на Комисията "Кушлев", която е все пак чиновници, а не администратори, които те преценяват да започнат ли производство срещу мен, срещу вас, а производството трае 10 месеца плюс шест месеца с възможност за увеличаване. Година и половина ще ни запорират сметките, на мен и на близки роднини по първа линия неограничено по четвърта степен, по съребрена линия, на всички фирми, които може би нещо аз контролирам, те контролират. Вие представяте ли си какво значи това? Аз ви давам един друг пример. На еди коя си фирма, може би свързана с мен със запорирани сметки, защото може би трябва да видим дали има, питам добросъвестните честните кредитори, които имат да получават пари от тази фирма...
Водещ: Да, те пък какво са виновни.
Константин Пенчев: Аз защо го казвам. При мен има такива случаи. Сезиран съм за един такъв случай. Едни граждани, които са спечелили дело срещу една фирма, имат изпълнителен лист, обаче не могат да си вземат пари, защото комисията „Кушлев" им е наложила запор и в закона, сега действащия закон такава хипотеза не е предвидена. Значи, парите ги има, има изпълнителен лист, обаче...
Водещ: Те са запорирани.
Константин Пенчев: Те са запорирани.
Водещ: Добре, а как ще поддържате, г-н Пенчев, балансът, това е също една много тясна тема между задачите на омбудсмана, функциите му, обществените очаквания и корелацията с политиката и с управляващите, даже не визирам конкретно ГЕРБ, а говоря по принцип. Например, миналата седмица разговаряхме с министър - председателя тук в ефира на К 2 по случая с подслушваните от Горна Оряховица лекари, чиито резултати от СРС-та бяха прочетени публично на трибуната на НС. Ако се обърнат тези лекари към вас за нарушени права?
Константин Пенчев: Аз имам случаи, когато има полицейско насилие. В момента правя полицейска проверка в Пловдив, където един млад мъж се оплаква, че са му спукали тъпанчето в управлението. Вижте сега, омбудсманът се избира от НС, отчита се пред НС, но той не зависи все пак...
Водещ: Не е паднал от небето, нали.
Константин Пенчев: Не мисля, че досега в този живот съм показал, че моля да работя почтено и /.../ и все пак да не се конфронтирам с никого ...
Водещ: Нека да чуем още един слушател. В студиото е омбудсманът на Р. България г-н Константин Пенчев. Слушаме ви. Кратичко.
Гражданин: Добър ден, г-жо Беновска.
Водещ: Здравейте.
Гражданин: Добър ден, г-н Пенчев. Моля приемете моите уважения и към двама ви.
Водещ: Благодаря ви за тази чест.
Гражданин: Георгиева се обажда.
Водещ: Заповядайте.
Гражданин: Зная, че България няма такъв закон за медиите, в това число запечатан и в унисон с европейските и западноевропейските, но въпреки всичко вие като омбудсман бихте ли могъл да се намесите. Непрекъснато четем по вестниците най-вече този или онзи политик или бизнесмен непрекъснато оплют. На Запад такова нещо не може да бъде публикувано, трябва този, който го е публикувал да отговори от къде има тези сведения. Вие бихте ли могли да се намесите в едно такова нещо или трябва да си търсят нашите хора правата си в Страсбург при положение, че смятат, че е неправилно ...
Водещ: Разбрахме ви, г-жо Георгиева. Благодаря ви за въпроса, много е важен.
Константин Пенчев: Веднага отговарям. Политиците и бизнесмените, които са оплювани основателно и неоснователно в медиите, мисля че са достатъчно големи сами да си защитят правата, но това казвам като шега. Омбудсманът ще се намеси в такъв случай, но се намесих мисля в доста по-чувствителна ситуация. Имаше едни истории с .някакви извращения между непълнолетни, помните и във всички вестници се появиха имената на извършители, имената на жертвите, непълнолетни и малолетни момченца и аз сезирах Комисията по етика на медиите с това, че не следва медиите да публикуват имената на тези хора. Може с букви само, с инициали. Просто тази информация, може да не е истинска, но просто тя опозорява хора, петно върху едни дечица, които после не могат да живеят в този град и трябва да ви кажа, че получих благодарност от Етичната комисия и казаха, че за в бъдеще ще обърнат внимание на всички медии, членуващи...
Водещ: Това е много важно. Не ви ли се струва, че трябва да направите едни директиви, правилата за добро поведение на омбудсмана. Това наистина е много смешно, ако трябва да се напомня за този...
Константин Пенчев: Трябва да ви кажа, че често от РПУ-тата, често от МВР излизат имената, от болниците излизат имената.
Водещ: Нарушени кодекси на етичност, ако мога да го нарека, в определени професии. Още един слушател на телефона. Слушаме ви. Кратичко.
Гражданин: Добър ден. Приятно ми е да ви слушам.
Водещ: Заповядайте.
Гражданин: Аз постоянно слушам вашето предаване и като че ли така ми е интересно е, че днес имате такъв човек във вашето студио.
Водещ: Удоволствието е наше. Заповядайте.
Гражданин: Въпросът ми е следния. След като омбудсманът е защитник на обикновените хора защо той не бъде подлаган да бъде избиран от хората, а не да защитава интересите на партии и коалиции. Защо те трябва да го избират?
Водещ: Страхотен въпрос, но не знам дали г-н Пенчев ще ви отговори. Заповядайте, г-н Пенчев.
Константин Пенчев: Веднага ще отговоря. Това е също вариант - омбудсманът да бъде избиран на общи избори, но ми се струва, че малко...
Водещ: Въпросът е страхотен ...
Константин Пенчев: В много европейски държави, които са парламентарни републики президентът се избира от НС и няма никаква драма в това.
Водещ: Имаме американски пример, в който прокурорите и съдиите се избират също така. Европейски държави, в които върховните съдии се избират от парламента също и никой не казва - те са зависими, защото се избират от парламента. Гаранцията в нашия закон е, че все пак се избирам с тайно гласуване, тоест там се приема, че партийните /.../ няма да влияят много, но това е възможност. Възможност е да бъде избиран и напреки избори.
Водещ: Слушаме ви.
Гражданин: Добър ден. Г-н Пенчев, имам към вас един много личен въпрос. 16 години във връзка с реституцията имаме едно дело, което най-накрая приключи във Върховния съд.
Водещ: Не, във ваша полза... Давайте.
Гражданин: Напротив, в наша полза. Обаче това, че вече започна едно ново прехвърляне и кой може да ни даде това място, защото ние нямаме достъп до него, тъй като за съжаление се намира при президента. Тоест ние нито можем да влезем вътре, нито можем да го ползваме. Само имаме право да плащаме данъците. Въпросът ми е- мога ли да се обърна към вас, защото те сега си го прехвърлят - въпросът бил за Националната служба за Охрана
към Министерство
Водещ: Чакайте, вие имате имот на територията на президентството ли?
Гражданин: Да, за съжаление.
Константин Пенчев: Може да се обърнете към мен. Заявете случая писмено със съответни документи и аз ще го разгледам.
Водещ: Наистина може би не ми е оформена идеята, но струва ми се, че трябва да има такива фигури като вас, подчинени като пирамидален принцип, като казвам пирамида не казвам зависимостта на пирамидата, които в определени чувствителни области да играят ролята на ваши помощници.
Константин Пенчев: Аз съм съгласен с вас...
Водещ: Ето, например в сектора медии, това е една изключителна чувствителна тема - трябва да има омбудсман наистина, защото първо законите са /.../, а второ пък приложението им е страшно.
Константин Пенчев: Дори има идея да има заместник - омбудсман по детските въпроси, за да можем...
Водещ: Одобриха ли го между другото заместник - омбудсман новия?
Константин Пенчев: Не, аз го внесох, но още не е гласуван.
Водещ: По детските въпроси и какво...
Константин Пенчев: За да почнем да /.../ и по този въпрос и омбудсманът да е също този контролен орган, който ще защитава правата на децата и по домове и по институции и т.н. Много възможности има. Нека да покажа, защото човек като покаже какви възможности има една институция, тогава дори министъра на финансите може да подходи с разбиране и да отпусне...
Водещ: Да, аз знаете ли защо ви го казвам - нали знаете прословутата мисъл - успехът е общ, но на многото хора и институции, които работят провалът е твой.
Константин Пенчев: Знам, че ще е Константин Пенчев. Захванал съм се...
Водещ: Но, ако съпортните край себе си хора, които не търсят лична изява, а просто наистина се борят институции, неправителствени организации, а защо не и медии и граждани като обществен съвет или не знам как да го нарека...
Константин Пенчев: Да, това е идея и специално медиите на мен са ми помагали страшно много в този живот и за административните съдилища. Аз два ли не борбата с мнозинството в парламента я спечелих благодарение на медиите.
Водещ: Така е. Още един слушател.
Гражданин: Добър ден.
Водещ: Добър ден.
Гражданин: Гостът има изключително важна дейност.
Водещ: Така е.
Гражданин: Или поне за мен е важна. Това е важно да се знае, при досегашният омбудсман колко важни въпроси са решени, но не отделни частни въпроси, а важни въпроси за хората, като например някой въпрос за потребителите, като например за „Топлофикация", да, примерно...или друго, колко въпроси за свободата на медиите са решени, но не някой си за... Да се даде отчет колко такива въпроси са дадени. Имате ли вие право на законодателна инициатива да внесете някакви такива неща или чрез депутати, защото досега вашата личност, вашата дейност, а не личност е просто формална и просто за повечето хора това е една /.../ длъжност, а не както в другите страни /.../.
Водещ: Точно затова говорим. Благодаря ви за този въпрос. Новият омбудсман Константин Пенчев как ще усъвършенства ефективността на тази длъжност, която наистина сега се изпълва със съдържание.
Константин Пенчев: Точно това е моята амбиция и аз я заявих от трибуната на НС, когато защитавах своята кандидатура, че моята амбиция е накрая на мандата много повече хора да знаят какво е омбудсмана и да няма никакво съмнение, че омбудсманът помага на хора. Това са приказки, но тези приказки ще бъдат облечени с дела. Какво прави омбудсмана всяка година се отчита с един много подробен доклад в НС, който се качва и на сайта на омбудсмана, така че всеки може да прочете.
Водещ: Слушателят постави един много важен въпрос практически - вие казвате ОК, всички сме съгласни - по определен закон за омбудсмана аз имам такива и такива правомощия, но вие знаете, вашият житейски опит и опитът ви на съдия, на политик, на председател на ВАС, едни от най-важните съдилища в България, вие казахте, че и медиите са ви помогнали много, как може чрез търсене на обществена подкрепа да разширите своите възможности?
Константин Пенчев: Може, да, точно това ми е целта. Аз винаги съм търсил обществена подкрепа, защото когато съм /.../ и като председател на ВАС и като омбудсман, това е за интерес на институцията и на обществото, а не за някакви мои лични интереси и затова аз нямам никакви причини да крия, да работя подмолно, защото аз винаги казвам ясно своята позиция и ясно медиите я разпространяват и чакам отговор. Ако някой каже, че не съм прав, може да ме обори.
Водещ: Така е. Втората част на въпроса беше много интересна. Вие ще си поставите ли, аз ще си позволя малко да перифразирам въпроса, ще си поставите ли цел да работите по един план дългосрочен по времето на вашия ... какви, значи ние говорим за правата на човека наистина и нека да не подценяваме хората с имоти и права, личностите отделните, но той зададе въпроса в една по-висока рамка, какви предложения бихте могъл да направите и да намерите кръг от подкрепа за неща, които касаят принципни въпроси, големи обществени слоеве, проблемите на обществото. Както казах в началото, една нация, за да бъде успешна, трябва да има идеали, цели, закони, работеща икономика и медии.
Константин Пенчев: Точно това правя и вече работя месец и половина. Аз ...
Водещ: Малко е времето.
Константин Пенчев: ... пак ви изслушвам по определени проблеми. Примерно ...
Водещ: Конкретни проблеми.
Константин Пенчев: Сложил съм приоритет за проблемните групи, хора с увреждания и деца.... Събирам всичките представители на обществеността, които са компетентни, които с години се занимават с тези проблеми и които знаят за какво става дума. Те излагат пред мен... говорим какви са точно проблемите и казваме - по този въпрос деца с увреждания можем да направим това, това и това. За /.../ институции, за които трябва да бъде нали премахнати, това е програмата на Агенцията за закрила на детето, изслушваме пак, говорим какво трябва да направи омбудсмана, как той трябва да гледа интереса на тези деца, докато се вършат тези структурни промени /.../ в голямата машина някое дете нещо да загине или не дай боже нещо да се случи. Тоест това е - обществеността какви нагласи има и аз съм само координатор, аз не мога да бъда човек, който ще изведе мислите, аз координирам...
Водещ: Но можете да бъдете инициатор.
Константин Пенчев: Именно, аз събирам всички мнения, всички институции и казвам - аз съм