Добри практики

[1] 2 3
Добави във Facebook

Добра практика на откритост и прозрачност - интернет сайтът на община Бургас

Добра практика на откритост и прозрачност - интернет сайтът на община Бургас
Новият сайт на Община Бургас - http://www.obstina-bourgas.org/ - стартира от средата на 2008 г. При разработването му са спазени изискванията на Наредба за електронните административни услуги, Приета с ПМС № 107 от 19.05.2008 г., обн., ДВ, бр. 48 от 23.05.2008 г., в сила от 13.06.2008 г.

Основна цел на сайта на община Бургас е, чрез насочен към потребителя дизайн и интерфейс, да:

•    Предоставя публична информация за резултатите от нейната дейност;

•    Предоставя връзка към административните услуги (включително и електронни), извършвани от община Бургас;

•    Осъществява достъп до определени информационни ресурси;

•    Дава възможност на потребителя да изразява мнението си или да отправя сигнали и запитвания в удобен за него вид;

•    Осъществява връзка с други институции от държавната администрация.

Очакваните резултати са свързани със създаване на условия за прозрачност в работата на община Бургас като институция и проследяване на динамиката на мнението на гражданите на община Бургас.

В процеса на изработването на сайта община Бургас предоставя на фирмата-изпълнител на проекта своите виждания за съдържанието на сайта, определя зоните на публичен достъп и на тези с потребителско име и парола, както и правата на всеки потребител, който ще поставя информация на сайта, номенклатура на показателите за първично изграждане на менютата и подменютата.

Сайтът е насочен преди всичко към гражданите и гостите на града, които искат да получат актуална информация за събитията в него. Полезни информационни услуги са: административната карта – все още единствената динамична карта в сайтовете на българските общини; информацията за временната организация на движението в текстов вид и с възможност за показване на карта; проекти на предстоящи за изграждане обекти; космически мониторинг на околната среда, осъществяван от Института за космически изследвания към БАН; мониторинг на качеството на атмосферния въздух с информация, актуализирана на всеки час.

Специално за гостите на общината е разработен и сайт на Туристическия информационен център с полезна информация, много снимки от съвременния Бургас, видеоархиви, програми за културните събития. В допълнение, на сайта на общината 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата се излъчват на живо кадри от центъра на града чрез монтираната на сградата на общината видео камера.

За подобряване на процесите по административно обслужване на гражданите е предоставена възможност за он-лайн справки за проверка на финансовите им задължения към общината и за състоянието на заведените от тях документи в деловодството. В раздела „Административни услуги” са описани всички административни услуги по направления с информация за срока и цената за извършване, както и за необходимите за заявяването й документи. За някои от услугите се предоставят и он-лайн образци за попълваните формуляри. Работи се за осигуряване на възможност за он-лайн регистрация на заявления за услуги.

Гражданите са важен коректив в работата на администрацията и тяхното мнение е от изключително значение за насочване на дейността й в определена посока и непрекъснато подобряване качеството на административните услуги. Ето защо важно място в сайта е отредено на анкетите. Постоянни са анкетите за качеството на обслужването и за проблемите с шума. На определен период от време се публикуват он-лайн анкети за проучване на общественото мнение по въпроси като „Какво искате да се случи в Община Бургас?” и „Какво бихте желали да има в новата паркова територия в Морската градина?”. По този начин са идентифицирани важни проблеми, тъй като 32 % от гласувалите желаят по-добри пътища, а по 22 % искат да стане по-чисто и да се увеличат чуждестранните инвестиции. В новата част на Морската градина 24 % искат да видят балнеоложки център, предлагащ терапия с лечебна кал и луга, а 20 % -повече атракциони.

В раздел „Административни актове” се публикуват не само действащите нормативни документи, но и проектонаредбите на общината, които могат да бъдат разгледани и дискутирани от всички граждани. Всеки гражданин може да изпрати и своето мнение и предложение за промяна на текстовете, преди те да бъдат окончателно приети от общинския съвет.

Стилът на открито и прозрачно управление в Община Бургас е подчертан и чрез публикуваните на сайта: регистър на общинските имоти и местата за реклама в града, както в текстов вид, така и с възможност за показване върху картата, с което Бургас е все още първият и единствен град в България, който използва атрактивната уеб-базирана ГИС-технология; отчета на кмета; проектите за бюджет и отчетите за изпълнението му; ежедневно публикуваните обяви и съобщения; разделите с информация за обществени поръчки и концесии. В духа на достъпното и открито управление е и разделът от сайта, посветен на омбудсмана.

Успехът на един сайт на структура от централната и местната администрация зависи не толкова от дизайна, колкото от осигуряването с актуална информация. Тук голяма роля имат от една страна отличното взаимодействие на служителите от дирекция „ИОТ” с фирмата-изпълнител, така и създадената вътрешна организация в Община Бургас. За оптимизиране на процеса по актуализация на сайта, в дирекция „ИОТ” е разработена инструкция за поставяне на данните. Със заповед на кмета са определени длъжностните лица, които публикуват информация, а също така и разделите, до които имат достъп. По този начин са дефинирани отговорностите към публикуването на информация за всяка една специфична дейност, извършвана от администрацията. Навременното и точно публикуването на новини за актуални събития, както и превода им на английски език се дължи на добрата организация, създадена в дирекция „Култура, маркетинг и реклама”.

Резултатите от работата на екипа са налице: за второто полугодие на 2008 г. броят на посещенията нараства над 5 пъти. Прогнозата за 2009 г. е броят на посетителите на сайта да бъде около 2 милиона.