Инициативи, свързани с доброто управление

[1] 2 3
Добави във Facebook

Обучение по проект на омбудсмана за доброто управление в местната власт

Обучение по проект на омбудсмана за доброто управление в местната власт

София, 16 юли 2009 г.

Днес в Слънчев бряг Гиньо Ганев ще открие работна среща с представители на общинските администрации, медии, неправителствени организации и местни обществени посредници, в рамките на която ще се проведе обучение по проекта „Прилагане на принципите на добро управление в местната власт”, изпълняван от националния омбудсман и финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


На срещата ще бъде представена идеята за развитието и утвърждаването на добро управление, както и законовата рамка на доброто управление на национално и местно ниво. Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС) ще представи методиката за оценка на прилагането на принципите на добро управление в местната власт, която беше изработена по проект на омбудсмана.


Методиката ще може да се ползва от управленския екип на общината и от общинския съвет за самооценка, както и за външна оценка от страна на неправителствени организации, граждани, медии, бизнесът и други заинтересовани  страни. Избран е механизъм, при който местните общности ще се самооценяват и по този начин ще бъдат преодолявани обективните ограничения при контролирането на 264 общини.


Когато при прилагането на методиката на оценяване се установят пропуски и нарушения при прилагането на принципите на добро управление в една община, омбудсманът ще изготвя свои официални становища с препоръки към администрацията. Освен ефикасен инструмент за контрол от страна на омбудсмана, тази методика ще бъде и средство за обществено въздействие за подобряване на административните практики. Тя ще позволи формиране на конкретна взискателност от страна на гражданите към местните власти. Методиката позволява оценките на отделните общини да бъдат сравнявани. Това ще създаде възможност за състезателност и класиране на общините в зависимост от успеха им при прилагане на принципите на доброто управление.


Участниците в срещата ще работят във фокус групи за изграждане на специфични умения при прилагането на методиката. Ще бъде обсъждано и гражданското участие като фактор за по-демократично и ефективно местно самоуправление. Заедно ще търсят отговори на въпросите: Що е комуникация? Какви са каналите на комуникация? Как се диагностицират конфликтите и комуникацията при тях.


Главният секретар на омбудсмана Борислав Цеков ще представи принципите за добро управление – гледната точка на омбудсмана и практиката от тяхното прилагане.