Инициативи, свързани с доброто управление

[1] 2 3
Добави във Facebook

Омбудсманът на Република България и местните обществени посредници се обединиха около принципите на доброто управление

Омбудсманът на Република България и местните обществени посредници се обединиха около принципите на доброто управление

София, 10 септември 2008 г.


В заседателната зала в сградата на националния омбудсман Гиньо Ганев откри първата работна среща с местните обществени посредници в страната. Срещата е част от последователната политика на омбудсмана по отношение на доброто управление в местната власт, изразена в документа „Правата на гражданите, доброто управление и местната власт.”

Участниците в срещата определиха основните насоки за взаимодействие на омбудсмана на Република България с местните обществени посредници, сред които са обединяване на усилията за прилагане на препоръките на националния омбудсман към общините; предоставяне на методическо съдействие на местните обществени посредници, с цел прилагане на общи стандарти за защита правата на гражданите в отношенията им с местните власти.

Омбудсманът представи намеренията си да изгради и механизъм за мониторинг за спазване на принципите на добро управление с участието на представители на местните граждански организации, регионалните медии и общинските органи. Дейността по мониторинга вече е започнала и изработването на методиката за оценка ще бъде извършено от екипа на омбудсмана в срок до края на януари 2009 г.

Гиньо Ганев се ангажира и с оказването на подкрепа за повишаване на капацитета на местните обществени посредници чрез включването им в програми за обучения, организирани от институцията. Предвижда се да бъде създадена специална секция в сайта на омбудсмана, посветена на обмен на информация с местните обществени посредници относно стандартите и практиките на добро управление на общините.

Омбудсманът и местните обществени посредници решиха да поставят акцент в съвместната си дейност върху повишаването на прозрачността и отчетността на местните власти, както и други антикорупционни мерки. Първите им проучвания ще бъдат по въпросите за гражданското участие в работата на общинските съвети и местната администрация, както и ефективността на обществените обсъждания на общинските бюджети.

Тези инициативи са част от политиката на омбудсмана, насочена към насърчаване на процеса на децентрализация на властта и се осъществяват в рамките на проекта на омбудсмана „Прилагане на принципите на добро управление в местната власт”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансиран от ЕСФ.