Инициативи, свързани с доброто управление

[1] 2 3
Добави във Facebook

Омбудсманът събира на среща местните власти и кметове на общини от регионална асоциация „Тракия”

София, 10 декември 2008 г.


Омбудсманът на Република България г-н Гиньо Ганев организира в гр. Казанлък регионална конференция на тема: „Правата на гражданите, доброто управление и местната власт”, която ще се проведе на 11 декември 2008 г. (четвъртък) в конферентната зала на хотел „Казанлък”. Срещата се провежда в рамките на проекта „Прилагане на принципите на добро управление в местната власт”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”.

В нея ще участват представители на 36 общини от 8 области (Стара Загора, Пловдив, Пазарджик, Сливен, Ямбол, Бургас, Хасково и Кърджали) – областни управители, председатели на общински съвети, кметове на общини, местни обществени посредници, както и териториалните структури на централната администрация и представители на неправителствени организации в гр. Стара Загора.

Омбудсманът на Република България открива временна приемна в гр. Казанлък на 11.12.2008 г. (четвъртък) от 11:00 до 14:00 ч. в Инфоцентъра на община Казанлък на ул. „Искра” № 4.

Експертите на Омбудсмана ще приемат жалби и сигнали за нарушения на права и свободи на гражданите от държавните и общински органи и техните администрации, както и от лицата, предоставящи обществени услуги (водоснабдяване, топлофикация, електроразпределение и т. н.).