Инициативи, свързани с доброто управление

[1] 2 3
Добави във Facebook

22-ма кметове от Регионална асоциация „Тракия” се ангажираха да изпълняват препоръките на омбудсмана за добро управление

22-ма кметове от Регионална асоциация „Тракия” се ангажираха да изпълняват препоръките на омбудсмана за добро управление

Омбудсманът на Република България Гиньо Ганев и областният управител на Стара Загора г-жа Мария Нейкова по време на Регионалната среща в гр. Казанлък

София, 12 декември 2008 г.


Регионалната конференция в Казанлък на 11 декември 2008 г., организирана от омбудсмана Гиньо Ганев, на тема: „Правата на гражданите, доброто управление и местната власт” се проведе при подчертан интерес от страна на местните власти. Участваха повече от 130 представители на областните и общинските власти от 36 общини и 8 области (Стара Загора, Пловдив, Пазарджик, Сливен, Ямбол, Бургас, Хасково и Кърджали) – областни управители, председатели на общински съвети, кметове на общини, местни обществени посредници, както и териториалните структури на централната администрация и представители на неправителствени организации в Стара Загора. Срещата се осъществявае в рамките на проекта „Прилагане на принципите на добро управление в местната власт”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет. На конференцията бяха обсъдени проблемите, свързани с процеса на децентрализация на управлението и нарасналите отговорности на местната власт от гледище на правата на гражданите.

След приключването на форума омбудсманът на Република България Гиньо Ганев и кметове на 22 общини, членове на Регионална асоциация „Тракия”, подписаха Протокол за принципите на добро управление, с който кметовете се ангажираха да спазват препоръките на обществения защитник за повишаване на прозрачността, отчетността и гражданското участие в местното самоуправление. Документът беше подписан от кметовете на общините Айтос, Карнобат, Средец, Твърдица, Гурково, Казанлък, Опан, Раднево, Болярово Кричим, Ивайловград, Тунджа, Стралджа, Николаево, Първомай, Котел, Перущица, Крумовград, Карлово, Мъглиж, Братя Даскалови и Чирпан.

Кметовете се ангажираха пред омбудсмана:

- да осигуряват публичност и достъп на гражданите до информация за процедурите по Закона за обществените поръчки;
- в комисиите за обществени поръчки да бъдат включвани задължително външни експерти и представители на браншови и други нестопански организации;
- да се определят ясни критерии за подбор на членовете на комисиите за обществени поръчки, търгове и конкурси;
- да бъдат приемани и публично оповестявани обективни критерии за класиране на офертите и класирането се извършва само според тях;
- при класиране на офертите да присъстват и външни наблюдатели; представители на медиите да присъстват при отваряне на оферти при търгове;
- да се създадат публични регистри на общинската собственост, на рекламните площи, на жилищния фонд и пр.

Гиньо Ганев обяви, че ще създаде механизъм за мониторинг за спазване на принципите на добро управление с участието на представители на местните граждански организации, регионалните медии и общинските органи. Вече е възложено на екип от експерти и граждански структури да създаде методика за измерване на Индекс на доброто управление в общините, който омбудсманът ще обявява ежегодно.

Наред с конференцията, на 11 декември омбудсманът организира и временна приемна на институцията в Казанлък, където 24-ма граждани получиха съдействие и консултации по проблеми, свързани със собствеността, предоставянето на обществени услуги, здравеопазване, съдебна система и полиция, както и пенсии и обезщетения.