Инициативи, свързани с доброто управление

[1] 2 3
Добави във Facebook

Омбудсманът на Република България организира работна среща с местните обществени посредници

София, 19 февруари 2009 г.

На 20 февруари 2009 г. (петък) от 11:00 ч. в заседателната зала в сградата на омбудсмана (ул. „Джордж Вашингтон” № 22) ще се проведе втората работна среща на националния омбудсман с местните обществени посредници в страната.

На срещата ще бъде представен и обсъден предварителен проект на Наръчник за прилагане принципите на добро управление в местната власт, който представлява подробен каталог от препоръки за конкретни управленски мерки и действия, които да бъдат предприети от общинската администрация и общинските съвети за подобряване финансовото управление, гражданското участие, обществените поръчки, управлението на общинската собственост, модернизирането на административното обслужване и други.

Омбудсманът предвижда да създаде и механизъм за мониторинг за спазване на принципите на добро управление с участието на представители на местните граждански организации, регионалните медии и общинските органи. Този мониторинг ще бъде реализиран чрез въвеждането на Индекс на доброто управление на общините. В рамките на тази работна среща ще бъде представен и анализ на нормативната база на местните обществени посредници, както и препоръки за решаването на констатираните проблеми.

Тези инициативи са част от политиката на омбудсмана, насочена към насърчаване на процеса на децентрализация на властта и се осъществяват в рамките на проекта на омбудсмана „Прилагане на принципите на добро управление в местната власт”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.