Общини, подписали Протокол за принципите на добро управление и необходимите мерки за осъществяването им на територията на общината

Общини, подписали Протокол за принципите на добро управление и необходимите мерки за осъществяването им на територията на общината

Гиньо Ганев и Божидар Йотов, кмет на Русе, подписват протокол за прилагане на принципите на добро управление

Омбудсманът подписа с кметовете на 44 общини протоколи, с които са очертани някои конкретни ангажименти за прилагане на принципите на добро управление. Практиката показва, че те са добра основа за активна политика, насочена към разширяване на гражданското участие и гарантиране на прозрачност, отчетност и публичност при управлението на общинските финанси и собственост.

Общини, чиито кметове са се ангажирали с протоколи.

Община Видин

Община Велико Търново

Община Русе

Община Пловдив

Община Перник

Община Ловеч

Община Айтос

Община Карнобат

Община Средец

Община Твърдица

Община Гурково

Община Казанлък

Община Опан

Община Раднево

Община Болярово

Община Кричим

Община Ивайловград

Община Тунджа

Община Стралджа

Община Николаево

Община Първомай

Община Котел

Община Перущица

Община Крумовград

Община Карлово

Община Свищов

Община Белене

Община Силистра

Община Гулянци

Община Левски

Община Долна Митрополия

Община Якимово

Община Димово

Община Бяла, обл. Русе

Община Иваново

Община Две могили

Община Мизия

Община Оряхово

Община Ветово

Община Сливо поле

Община Алфатар

Община Вълчедръм

Община Павликени

Община Хайредин

Документи: