Таблици за оценка на доброто управление в общините

Таблици за оценка на доброто управление в общините
За улеснение на местните обществено-експертни групи, които ще прилагат Методиката за оценка на доброто управление, таблиците  позволяват компютърното им попълване и изчисление на резултатите. Подробни указания за остойностяването на отговорите на отделните въпроси и доказателствата, които трябва да се изследват, могат да се прочетат в рубриката "Методика за оценка на доброто управление в общината" на този сайт.

Документи: