Омбудсманът Диана Ковачева пита ВСС кога ще заработи електронното правосъдие

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати писмо до представляващия Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев с питане на какъв етап е процесът по въвеждане на електронното правосъдие у нас и кога то ще заработи на пълен капацитет.

виж повече >

Национален превантивен механизъм

1 2 3 4 5 [6]
Добави във Facebook

График на посещенията на Националния превантивен механизъм за 2012 г.

 

І. Държавни психиатрични клиники, психиатрични отделения, домове за деца, лишени от родителски грижи, домове за деца с умствена изостаналост, домове за възрастни хора с психични разстройства, деменции и умствена изостаналост
 
Месец юли – област Пазарджик
 
03.07.2012 г. –       Дом за възрастни хора с умствена изостаналост, гр. Батак
04.07.2012 г. –       Дом за деца, лишени от родителски грижи, от 7 до 18/20 години,
гр.Брацигово
05.07.2012 г. –       Държавна психиатрична болница, гр. Пазарджик
17.07.2012 г. – Дом за медикосоциални грижи за деца от 0 до 3 години,
гр. Пазарджик
18.07.2012 г. –       Дом за възрастни хора с умствена изостаналост, с. Славовица,                          
общ. Септември
Дом за медикосоциални грижи за деца от 0 до 3 години, гр. Ветрен
19.07.2012 г. –       Дом за деца, лишени от родителски грижи, от 7 до 18/20 години,
гр.Панагюрище
 
Месец септември – област Враца
 
03.09.2012 г.      Дом за възрастни хора с умствена изостаналост,с. Бутан                                          
04.09.2012 г.       Дом за деца с увреждания, с. Търнава, общ. Бяла Слатина
05.09.2012 г.      Дом за деца, лишени от родителска грижа, от 3 до 6 години
ДДЛРГ „Цвятко Сълковски”, с. Борован
гр. Роман
Дом за деца с увреждания, гр. Мездра
19.09.2012 г. –       Дом за възрастни хора с умствена изостаналост,с. Три кладенци                 
Дом за медикосоциални грижи за деца от 0 до 3 години, гр.Враца
20.09.2012 г.      Дом за деца, лишени от родителска грижа, от 7 до 18/20 години,
гр. Враца
Областен психиатричен диспансер,
„ОДПЗС – Враца”,Враца
 
Месец октомври – област Благоевград
 
02.10.2012 г.      Дом за деца, лишени от родителска грижа, от 7 до 18/20 години,
с. Първомай, общ. Петрич
03.10.2012 г. – Дом за деца с увреждания, с. Петрово, общ. Сандански
Дом за възрастни хора с психични разстройства,с. Раздол,
общ. Струмяни
04.10.2012 г.      Дом за възрастни хора с деменция,с. Падеш, общ.Благоевград
16.10.2012 г. –       Дом за деца, лишени от родителска грижа, от 7 до 18/20 години,
гр.Благоевград
Дом за медикосоциални грижи за деца от 0 до 3 години,
гр. Благоевград
17.10.2012 г. –       Дом за деца, лишени от родителска грижа, от 7 до 18/20 години,
гр. ГоцеДелчев
18.10.2012 г. –      Дом за деца, лишени от родителска грижа, от 7 до 18/20 години,
гр. Якоруда
 
Месец ноември област Пловдив
 
30.10.2012 г.      Дом за възрастни хора с умствена изостаналост, с. Джурково,                           общ. Лъки
31.10.2012 г.      Дом за деца, лишени от родителска грижа, от 3 до 6 години, общ. Асеновград, ДДЛРГ „Гергана” с. Нареченски бани
Дом за деца, лишени от родителска грижа, от 7 до 18/20 години,
гр. Асеновград
01.11.2012 г. –       УМБАЛ „Св. Георги” – гр. Пловдив
Дом за възрастни хора с умствена изостаналост, гр. Пловдив
13.11.2012 г.      Дом за деца, лишени от родителска грижа, от 3 до 6 години, Брезово, ДДЛРГ с. Зелениково
14.11.2012 г.      Дом за медикосоциални грижи за деца от 0 до 3 години,
гр.Пловдив
Дом за деца, лишени от родителска грижа, от 7 до 18/20 години,
гр. Пловдив, бул.Марица № 142
15.11.2012 г.      Домове за деца, лишени от родителска грижа, от 7 до 18/20 години, гр. Пловдив,ул. „Асен Златаров” № 29
и гр. Пловдив, ул. „Димитър Цончев” № 11
27.11.2012 г.      Дом за възрастни хора с деменция, с. Горна махала,
общ. Калояново
28.11.2012 г. –       Дом за възрастни хора с умствена изостаналост,
гр. Баня, общ. Карлово
29.11.2012 г.      Домове за деца, лишени от родителска грижа, от 7 до 18/20 години, гр. Калофер, общ. Карлово
 
Месец декември област София
 
11.12.2012 г. –       Дом за деца, лишени от родителска грижа, от 3 до 6 години,
ДДЛРГ „Надежда”, с. Гурково, общ. Ботевград
12.12.2012 г.      Дом за деца, лишени от родителска грижа, от 7 до 18/20 години,
                  с. Разлив, общ. Правец
13.12.2012 г.      Дом за деца с увреждания, с. Видраре, общ. Правец
14.12.2012 г.      Дом за деца, лишени от родителска грижа, от 7 до 18/20 години,
                  с. Доганово, общ. Елин Пелин
 
 
 
ІІ. Места за задържане в Министерството на правосъдието и Министерството на вътрешните работи
 
09-13.07.2012 г.      Затвор – гр. Враца, общежитие от открит тип към затвора
Арест – гр. Монтана
Арест – гр. Лом

Арест – гр. Враца

Арест – гр. Оряхово
Арест – гр. Видин

23-27.07.2012 г.      Затвор – гр. Белене
Затворническо общежитие (ЗО) „Плевен”
Затворническо общежитие „Вит”
Арест – гр. Свищов

Арест – гр. Плевен

30.07-03.08.2012 г.     Затвор – гр. Ловеч
Затворническо общежитие „Атлант” – гр. Троян
Затворническо общежитие „Полигона” – гр. Ловеч
Затворническо общежитие „Велико Търново”
Арест – гр. Ловеч

Арест – гр. Габрово

Арест – гр. Велико Търново

13-16.08.2012 г.      Арест – гр. Разград
            Арест – гр. Русе
            Арест – гр. Силистра

Арест – гр. Търговище

Арест – гр. Попово

Арест – гр. Шумен

10-14.09.2012 г.     Затвор – гр. Сливен
                                   Затворническо общежитие „Сливен”
                                   Затворническо общежитие „Рамануша”
Арест – гр. Сливен

Арест – гр. Ямбол

Арест – гр. Елхово

Арест – гр. Хасково
Арест – гр. Свиленград

Арест – гр. Кърджали

ЗО от закрит тип „Черна гора”

ЗО от открит тип „Стара Загора”
ЗО от открит тип „Гълъбово”
Арест – гр. Стара Загора
Арест – гр. Казанлък

08-10.10.2012 г. –     Затвор – гр. Пловдив
ЗО „Хеброс”
ЗО „Смолян”
Арест – гр. Пловдив
Арест – гр. Смолян
 
22-26.10.2012 г. –     Затвор – гр. Бобов дол
ЗО „Самораново” 

Арест – гр. Кюстендил

Арест – гр. Дупница

Арест – гр. Благоевград
Арест – гр. Сандански
Арест – гр. Петрич

Арест – гр. Разлог

05-08.11.2012 г. Арест – гр. Добрич
Арест – гр. Балчик

Арест – гр. Варна

Арест – гр. Бургас

Затвор – гр. Варна
Затворническо общежитие „Варна”
Затворническо общежитие „Разделна”

Затвор – гр. Бургас
Затворническо общежитие „Строител”
ЗО „Житарово”
Проект за ЗО в Дебелт
 
ЗО „Пазарджик”
ЗО „Средна гора”
Арест – гр. Пазарджик

03-07.12.2012 г. Арест – гр. Перник

Места за задържане и конвоиране в съдебни сгради
в съдебен окръг Перник
Окръжен и Районен съд – Перник
Районен съд – Радомир
Районен съд – Трън
Районен съд – Брезник
Първо районно управление „Полиция” – Перник
Второ районно управление „Полиция” – Перник
Районно управление „Полиция” – Радомир
Районно управление „Полиция” – Брезник
Районно управление „Полиция” – Трън
 
Места за задържане и конвоиране в Софийския апелативен съд, Софийския окръжен съд, Софийския градски съд, Военно-апелативния съд, Военния съд, Софийския районен съд и специализираните наказателни съдилища