След три препоръки на омбудсмана гражданите на Перник ще бъдат компенсирани заради липсата на парно и топла вода

След три настойчиви препоръки на омбудсмана Диана Ковачева до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), гражданите на Перник най-сетне ще бъдат компенсирани заради честите аварийни прекъсвания на топлоснабдяването и влошеното качество на топлоснабдителните услуги. Авариите оставиха хората без парно и топла вода в редица райони на града през

виж повече >

Национален превантивен механизъм

[1] 2 3 4 5 6 7
Добави във Facebook

Доклад на омбудсмана за дейността му през 2013 г. като Национален превантивен механизъм

  гр. София, 17 февруари 2014  г.

          Това е вторият годишен доклад на омбудсмана на Република България като Национален превантивен механизъм (НПМ). И този документ няма само отчетен характер, а се стреми да представи на обществото, законодателната и изпълнителната власт в България проблемите и тенденциите, които изискват нормативни и управленски решения в областта на зачитането на правата на човека в местата, в които част от тези основни права са ограничени.

            Като най-сериозен проблем от гледна точка на правата на човека през 2013 г. се очерта процесът на противопоставяне в обществото, който доведе и до изблици на омраза, дори и до насилие спрямо чужденци и бежанци. Катализатор на това противопоставяне беше бежанският поток и липсата на адекватна държавна политика, известен хаос и неподготвеност на ангажираните институции за намиране на бързи и ефективни решения за справяне с възникналия проблем. Това е и причината НПМ да промени графика на проверките си през 2013 г. и да извърши инспекции в местата за настаняване на бежанци и имигранти и да направи оценка и анализ на бежанските и миграционните процеси в страната.

През 2013 г. НПМ изведе като приоритет и отдели особено внимание на състоянието на психиатричните болници и диспансери; на местата, предоставящи социални и медико-социални услуги на деца и лица; на местата за 24-часово задържане в полицейските управления и на част от местата за лишаване от свобода в България.


За съжаление, представяйки доклада за дейността на омбудсмана като НПМ през 2013 г., се налага да припомня, че през 2012 г., след многократно настояване от страна на ООН България да изпълни ангажимента си по Факултативния протокол към Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание и да определи държавна и независима финансово институция, която да е НПМ, тази дейност бе поета от омбудсмана. За гарантиране на изпълнението на функцията на НПМ бюджетът на институцията за 2012 г. бе увеличен с недостатъчните 300 хил. лв. Напълно изненадващо и немотивирано, бюджетът на националния омбудсман за 2014 г. бе намален с 312 хил. лв., т.е. институцията вече не разполага със средствата, необходими й за пълноценното функциониране на Националния превантивен механизъм.


Като омбудсман на Република България приемам това съкращение на бюджета като посегателство върху независимостта на единствения конституционен орган в страната, призван да се застъпва за правата и свободите на гражданите. Въпреки намаляването на средствата обаче, НПМ ще продължи да изпълнява своите функции съгласно Закона за омбудсмана и Факултативния протокол към Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание. Голяма част от проверките през 2014 г. ще бъдат тематични и насочени към вече инспектирани през 2012 и 2013 г. места, които НПМ определя като „проблемни“ в своите доклади.


                              КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ 
                              ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Документи: