След три препоръки на омбудсмана гражданите на Перник ще бъдат компенсирани заради липсата на парно и топла вода

След три настойчиви препоръки на омбудсмана Диана Ковачева до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), гражданите на Перник най-сетне ще бъдат компенсирани заради честите аварийни прекъсвания на топлоснабдяването и влошеното качество на топлоснабдителните услуги. Авариите оставиха хората без парно и топла вода в редица райони на града през

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

С посредничеството на омбудсмана се стигна до споразумение за организацията на движението в курорта „Слънчев бряг”

С посредничеството на омбудсмана се стигна до споразумение за организацията на движението в курорта „Слънчев бряг”

Участниците в срещата подписаха общ меморандум за съвместни действия

30 юли 2007 г.


    Кметът на Несебър Магдалена Мандулева, изпълнителният директор на „Слънчев бряг” АД Малина Стратиева, началникът на РПУ-Несебър Стойко Манев и ръководството на Съюза на собствениците – Слънчев бряг ще търсят заедно разрешаване на кризата с организацията на движението с моторни превозни средства на територията на курорта. Това стана ясно на организираната днес с посредничеството на омбудсмана Гиньо Ганев среща, на която беше подписан меморандум за бъдещи съвместни действия.

    Съгласно меморандума, община Несебър и Районното полицейско управление в Несебър, във взаимодействие със „Слънчев бряг” АД и Съюза на собствениците в Слънчев бряг, трябва да вземат необходимите временни мерки за организация на движението, достъпа и паркирането в к.к. Слънчев бряг в рамките на този туристически сезон, както и да бъде ускорен процесът на сключване на спогодба между община Несебър и „Слънчев бряг” АД, в която да се уредят и следните въпроси:

• вещните правоотношения между общината и търговското дружество;

• облигационните последици, в т.ч. уреждане на взаимните претенции за извършените подобрения, включително на техническата инфраструктура и транспортната мрежа от страна на „Слънчев бряг” АД и др.;

• преразглеждане на плановете за устройство на територията със съответните транспортни схеми с цел уреждане на статута на мрежите и съоръженията на инженерната инфраструктура, в т.ч. и съществуващите улици и алеи в комплекса.

    Припомняме, че омбудсманът беше сезиран от председателя на Управителния съвет на Сдружение Съюз на собствениците-Слънчев бряг, срещу режима в комплекса, въведен със заповед № 8 от 27 април 2007 г. на изпълнителния директор на АД „Слънчев бряг”. Оплакванията на жалбоподателя бяха, че поставените бариери на всички входно-изходни артерии, както и ограниченият брой издавани пропуски срещу заплащане, сериозно възпрепятстват достъпа на граждани, търговци, туристи и собственици на обекти, които влизат и излизат от курорта с моторни превозни средства.

    Омбудсманът на Република България се обърна с предложение към Главния прокурор и препоръка към министъра на икономиката и енергетиката за установяване законосъобразността на въведения платен контролно-пропускателен режим и настоя за предприемане на действия за неговата отмяна.

    В резултат на намесата на омбудсмана, Министерството на икономиката и енергетика, което е принципал на „Слънчев бряг” АД, изрази становище, че въведеният от изпълнителния директор на търговското дружество платен контролно-пропускателен режим е незаконосъобразен и с писмо от 19 юли 2007 г. поиска неговата отмяна, а на същата дата окръжната прокуратура в Бургас постанови отменяне поради незаконосъобразност на заповедта на изпълнителния директор на „Слънчев бряг” АД от 27 април 2007 г.