Омбудсманът предложи промени в НК, иска да отпадне „системността“ при домашното насилие

Омбудсманът Диана Ковачева внесе в правосъдното министерство предложения за промени в Наказателния кодекс и Закона за защита от домашното насилие, свързани с по-ефективната защита на жертвите на насилие у дома. Омбудсманът участва и в онлайн заседанието на работната група към министерството на правосъдието, която готви нормативни изменение по тази

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът и директорът на Изпълнителна агенция “Медицински одит” обсъдиха проблемите, довели до пълната загуба на доверие между лекар и пациент в България

Омбудсманът и директорът на Изпълнителна агенция “Медицински одит” обсъдиха проблемите, довели до пълната загуба на доверие между лекар и пациент в България
Националният омбудсман Константин Пенчев се срещна с изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Медицински одит” към Министерството на здравеопазването доц. д-р Златица Петрова. Тази среща е част от поредица разговори (предишният бе с ръководството на „Царица Йоанна – ИСУЛ”), които омбудсманът провежда, във връзка с постъпили при него жалби с твърдения за лекарски грешки и с искания от страна на граждани институцията на омбудсмана да провери дали се зачитат правата на пациентите в различни лечебни заведения. При проверките, извършвани от експертите на омбудсмана по тези сигнали, често се налага размяна на документи и с Изпълнителната агенция “Медицински одит”.
 
Директорът на тази нова за България структура запозна Константин Пенчев с правомощията и законовите задължения на институцията, както и с проблемите, с които се сблъсква при упражняване на функциите си. Двамата обсъдиха механизмите за проверка на твърдения за лекарска грешка и възможностите за налагане на дисциплинарни наказания при констатирани нарушения от страна на лекари, включително и отнемане на право да практикуват за определен период от време. Освен това, по време на разговора бе констатирано, че очевидно липсва механизъм, който да позволи на лекар, за когото има твърдения, но няма данни да е допуснал лекарска грешка, да защити публично името си.
 
Омбудсманът заяви намерението си да продължи да се среща с представители на различни институции и на неправителствени организации, работещи за защита правата на пациентите, за да установи кои са конкретните проблеми, довели до пълната загуба на доверие между лекар и пациент. За да бъде намерен верният път за решаването на тези проблеми, Константин Пенчев ще организира публична дискусия, на която ще бъдат поканени представители на лекарите, на пациентите, както и на Съвета за електронни медии и на Националния съвет за журналистическа етика.