16 години Омбудсман в Република България

Днес, на 13 април се навършват 16 години от създаването на Омбудсмана. Време, в което националният обществен защитник, ден след ден, година след година, изгради почтена, истинска, смислена и работеща връзка с гражданите. Връзка, която се основава на доверие, уважение, ангажираност и стремеж да се помогне на всеки човек, потърсил подкрепа от инстит

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

По повод сигнала на НДСВ, Константин Пенчев заяви, че няма да допусне институцията на омбудсмана да бъде използвана за политически цели

По повод сигнала на НДСВ, Константин Пенчев заяви, че няма да допусне институцията на омбудсмана да бъде използвана за политически цели
    
„Твърдо съм убеден, че омбудсманът не трябва да се самосезира по сигнали и искания на политически партии” – написа Константин Пенчев в отговора си до Христина Христова – председател на политическа партия “НДСВ”, която внесе на 25.01.2011 г. в институцията на омбудсмана сигнал с искане за проверка на твърдения за нарушени права на граждани, във връзка с установяване на действителността на подписка, инициирана от политическа партия “РЗС”.
 
Националният омбудсман пояснява в писмото си, че съгласно чл. 24 от Закона за омбудсмана, институцията може да бъде сезирана само от физически лица и то с оплаквания за конкретни нарушения (чл. 16, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на омбудсмана). Той констатира, че в случая, сигналът е подаден от Христина Христова не в качеството й на засегнато лице, а като председател на политическа партия.
 
„Няма пречка, а и омбудсманът многократно го е правил, институцията да извършва проверки за нарушени човешки права по сигнали, подадени от неправителствени организации или по публикации в средствата за масово осведомяване. Твърдо съм убеден обаче, че омбудсманът не трябва да се самосезира по сигнали и искания на политически партии. Известен е стремежът на политическите формации да правят опити да използват прокуратурата, включително и главния прокурор, както и съдилищата за изграждане на престиж, особено в предизборна обстановка. Уверявам Ви, че аз категорично ще се противопоставя на всякакви опити и институцията на омбудсмана на Република България да бъде използвана за такива цели. Тя е единственият държавен орган, призван само да защитава правата на отделния гражданин и аз ще направя всичко по силите си, през времетраенето на моя мандат, да следвам само тази благородна мисия!” – пише в отговора си националният омбудсман.
 
По повод твърденията в сигнала на НДСВ, Константин Пенчев призова всеки един гражданин - участник в подписката, да се обърне към омбудсмана, ако по някакъв начин негови политически права са били нарушени от органите на властта.