16 години Омбудсман в Република България

Днес, на 13 април се навършват 16 години от създаването на Омбудсмана. Време, в което националният обществен защитник, ден след ден, година след година, изгради почтена, истинска, смислена и работеща връзка с гражданите. Връзка, която се основава на доверие, уважение, ангажираност и стремеж да се помогне на всеки човек, потърсил подкрепа от инстит

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Освен напрежение в отношенията лекари - пациенти, съществува и проблем лекари - държава, стана ясно по време на среща между омбудсмана и главния секретар на БЛС

Освен напрежение в отношенията лекари - пациенти, съществува и проблем лекари - държава, стана ясно по време на среща между омбудсмана и главния секретар на БЛС
София, 28 януари 2011г.

В рамките на инициативата си да чуе всички гледни точки по проблемите, довели до пълната загуба на доверие между лекар и пациент, след което да организира публична дискусия по въпроса, омбудсманът Константин Пенчев се срещна с главния секретар на Българския лекарски съюз (БЛС) д-р Димитър Ленков. По време на срещата стана ясно, че лекарите адмирират идеята на омбудсмана за участие в тази дискусия да бъдат поканени представители и на Съвета за електронни медии и Националния съвет за журналистическа етика, тъй като „хората в бели престилки” са притеснени от факта, че в медиите се публикуват информации за допуснати лекарски грешки със заглавия от типа „Убийци в бяло” и с внушения за вина на медици, преди компетентните органи да са се произнесли дали има лекарска грешка. Димитър Ленков каза, че напълно споделя и констатацията на омбудсмана, че липсва механизъм, който да позволи на лекар, за когото има твърдения, но няма данни да е допуснал лекарска грешка, да защити публично името си. „Ние в БЛС нямаме намерение да скриваме грешки на „хора с бели престилки”, искаме всеки да си поеме отговорността, когато е сгрешил. Но това трябва да става, когато е доказано, да става след като Изпълнителната агенция „Медицински одит” се е произнесла, защото публичното заклеймяване в медиите на лекарите, само по съмнение, ги унижава и демотивира” – каза главният секретар на БЛС. Константин Пенчев заяви, че не приема теорията за организирана медийна атака срещу гилдията, но зададе въпроса дали просто езикът на омразата не се продава по-добре, въпреки че никой няма интерес от това да има омраза между лекари и пациенти.
 
По време на срещата стана ясно, че освен в отношенията между лекари и пациенти, има голям проблем и в отношенията между лекарите и държавата, като д-р Ленков сподели опасението си, че представители на държавни институции насаждат недоверие към лекарското съсловие. По този повод напомни за случаите на арестуваните демонстративно лекари в Благоевград и Горна Оряховица, а омбудсманът го увери, че ако тези лекари го сезират с твърдение за нарушени човешки права от страна на служители на МВР, веднага ще извърши проверка.