16 години Омбудсман в Република България

Днес, на 13 април се навършват 16 години от създаването на Омбудсмана. Време, в което националният обществен защитник, ден след ден, година след година, изгради почтена, истинска, смислена и работеща връзка с гражданите. Връзка, която се основава на доверие, уважение, ангажираност и стремеж да се помогне на всеки човек, потърсил подкрепа от инстит

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът предприема проверка на изравнителните сметки за топлоенергия

Омбудсманът предприема проверка на изравнителните сметки за топлоенергия

Омбудсманът Гиньо Ганев обсъжда с представителите на МИЕ Йордан Димов и Любка Георгиева проблемите със сметките за топлоенергия

24 август 2007 г.

    Омбудсманът на Република България Гиньо Ганев по собствена инициатива започва проверка на изравнителните сметки за потреблението на топлинна енергия от потребителите за отоплителен сезон 2006-2007 г. Това стана ясно след проведената днес среща в институцията на омбудсмана, в която взеха участие представители на Министерството на икономиката и енергетиката, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и експерти от екипа на обществения защитник.

    Повод за срещата е общественото напрежение, което се създаде след започналото получаване на изравнителни сметки за изминалия отоплителен сезон. Само през миналата седмица в институцията на омбудсмана са регистрирани общо 15 жалби, като 13 от тях са за изравнителните сметки за топлоенергия. По време на срещата oмбудсманът изтъкна, че причина за инспекцията е и незадоволителната информираност на обществеността за начина, по който тези сметки са формирани на базата на въведената от Министерството на икономиката и енергетиката Наредба №16-334/06.04.2007 г.

    Основната цел на проверката ще бъде анализирането на причините за състоянието на изравнителните сметки и тяхното съобразяване с действащата нормативна уредба, т. е. дали сметките са изчислени правилно и дали базата данни, които те съдържат, е реална. Инспекцията ще доведе и до преценка дали действащите нормативни правила са обосновани.

    Проверката ще се координира от омбудсмана и в нея ще бъдат включени представители на широк кръг неправителствени организации – Федерацията на потребителите, Българската национална асоциация на потребителите, синдикати и др; специалисти от Министерството на икономиката и енергетиката, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, Столичната община; научни дейци и медии. Намерението е проверката да завърши в 15-дневен срок, след което публично ще бъдат оповестени нейните резултати и заключения.

    "Всички виждат, че в обществото се наслоява тревога. Именно тази тревога налага проверка и намеса на гражданския контрол точно в този момент", коментира Гиньо Ганев.