Омбудсманът Диана Ковачева поиска спешно да бъдат приети промени срещу домашно насилие

На Международния ден на ООН за борба с насилието над жени Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до правосъдната министърка Десислава Ахладова, в която настоя, изготвеният законопроект срещу домашното насилие да бъде придвижен до Министерски съвет и внесен за обсъждане, гласуване и приемане в Народното събрание.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът пое ангажимент за решаване на проблеми на работещите, свързани с отчитането на работното време

Омбудсманът пое ангажимент за решаване на проблеми на работещите, свързани с отчитането на работното време
София, 14 февруари 2011г.

Националният омбудсман се срещна с представители на федерации - колективни членове на КТ „Подкрепа”, които го запознаха с проблеми, свързани с работното време и засягащи мнозинството от работещите в България. Според синдикалистите, промени, направени в годините на прехода в нормативната база по управлението на документацията и отпадането на БДС в тази сфера, без да е създадена унифицирана система за отчитане на работното време, сериозно са нарушили правата на работещите. „В момента работещите на повечето места няма как да удостоверят присъствието си на работното място и така стават изцяло зависими от отчетността на работодателя. Това е в противоречие с Кодекса на труда, който дава на работодателя права да разпределя работното време, докато отчитането следва да е право на двете страни по индивидуалния трудов договор” – твърдят представителите на КТ „Подкрепа”. Според тях, неограничената власт на работодателя за отчитане на работното време, най-често в електронни системи, податливи на манипулиране, са предпоставка за злоупотреби в ущърб на работещите, свързани с търсене на дисциплинарна отговорност за неспазване на работното време, без да е налице нарушение; манипулиране или създаване на отчетни документи за работното време, несъответстващи на реално отработеното; принуждаване за работа допълнително, без да се отчита и заплаща извънреден труд; невъзможност на работещия да защити правата си пред контролните органи и пред съда, поради липса на документи. До всички тези проблеми води и липсата на законово изискване за работодателите да регистрират в Инспекцията по труда вътрешните нормативни документи на предприятията, като Правилник за вътрешния трудов ред, Вътрешни правила за работната заплата и др., което, според синдикатите, позволява на работодателя да извършва по всяко време подмяна на текстове в тях.
 
На срещата стана ясно, че има и друг важен проблем, свързан с неравностойното положение при ползване на почивните дни от работещите при сумирано отчитане на работното време, спрямо тези на подневно отчитане. „Съществуващата „подвижност” на почивните дни при работещите на сумирано отчитане на работното време и то без допълнително заплащане за работа в събота и неделя е дискриминационна. По този начин се избягва заплащането на извънреден труд” – твърдят от КТ „Подкрепа”. Според тях, отпадането на изискването в Кодекса на труда за доказване на технологична необходимост от сумирано отчитане на работното време е довело до повсеместно въвеждане на работа на три смени.  
 
Константин Пенчев пое ангажимент да анализира поставените проблеми, след което да посредничи за решаването им чрез организирането на среща между представители на синдикатите, Министерството на труда и социалната политика, Инспекцията по труда и работодателските организации.