16 години Омбудсман в Република България

Днес, на 13 април се навършват 16 години от създаването на Омбудсмана. Време, в което националният обществен защитник, ден след ден, година след година, изгради почтена, истинска, смислена и работеща връзка с гражданите. Връзка, която се основава на доверие, уважение, ангажираност и стремеж да се помогне на всеки човек, потърсил подкрепа от инстит

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Оперативната група за проверка на изравнителните сметки за топлоенергия започна работа

Оперативната група за проверка на изравнителните сметки за топлоенергия започна работа

Първото заседание на работната група се проведе в канцеларията на омбудсмана на Репулика България Гиньо Ганев

29 август 2007 г.

    Работната група от представители на неправителствени организации, синдикати, специалисти от Министерството на икономиката и енергетиката, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, Столичната община, научни дейци и медии, която омбудсманът на Република България Гиньо Ганев състави за проверка на изравнителните сметки за потреблението на топлинна енергия, проведе днес първото си заседание и одобри работния си план за 15-те дни на инспекцията.

    В приетия оперативен план се предвиждат срещи с ръководството на "Топлофикация", с ръководството на Асоциацията на фирмите за топлинно счетоводство, с граждани и жалбоподатели, както и проверки при конкретни потребители. Според плана, работната група има ангажимента да прегледа и промените в нормативната база и да проследи прилагането й през отоплителен сезон 2006-2007.

    Повод за започващата проверка е общественото напрежение, което се създаде след започналото получаване на изравнителни сметки за изминалия отоплителен сезон. Недоволството на гражданите се свежда до това, че много от тях получават сметки със завишени стойности, които не могат да си обяснят. Липсва и достатъчно информация на обществеността за начина, по който тези сметки са формирани на базата на въведената от Министерството на икономиката и енергетиката Наредба №16-334/06.04.2007 г.

    Въз основа на тези мотиви, както и на рязко повишения брой жалби в тази област, омбудсманът се самосезира и сформира екип от специалисти, които да анализират причините за състоянието на изравнителните сметки и съответствието им с действащата нормативна уредба, т. е. дали сметките са изчислени правилно и дали базата данни, които те съдържат, е реална.

    Намерението е проверката да завърши в 15-дневен срок, след което публично ще бъдат оповестени нейните резултати и заключения и ще бъдат изпратени на заинтересованите институции и лица.