Омбудсманът: АСП да изисква по служебен път от МОН удостоверенията за помощта от 300 лева за първокласници и осмокласници

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до социалния министър Гълъб Донев и до колегата му – министъра на образованието Николай Денков, в която настоя за служебно издаване на удостоверенията на родители на първокласници и осмокласници, срещу които от тази учебна година те получават еднократна помощ от 300 лева.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Акционери на национализирано предприятие възстановиха правата си след посредничество на омбудсмана

Акционери на национализирано предприятие възстановиха правата си след посредничество на омбудсмана

Екипът на институцията посредничиха при разрешаване на петгодишния казус

София, 24 октомври 2006 г.

    Омбудсманът Гиньо Ганев и неговият екип разрешиха петгодишен казус по връщане на акции от национализирано предприятие в Ямбол. Благодарение на посредничеството на институцията акционерите възстановиха законовите си индивидуални права върху поименни акции от фабриката за керамични изделия „Тунджа”-Ямбол.

    Въпреки определения размер на обезщетението, който не се оспорва от нито една от двете страни, и възложената от акционерите експертна оценка, в продължение на пет години Общинският съвет в Ямбол отказва да вземе решение за обезщетение на акционерите и на техните наследници (в случай че акционерите са починали), мотивирайки отказа си с „липса на компетентност”.

    На 15.03.2006 г. Никифор Ковачев, един от унаследените акционери, се обръща писмено до Гиньо Ганев с молба за съдействие. Екипът на омбудсмана извършва обстойна проверка по случая, след което изпраща аргументирана препоръка към председателя на Общинския съвет Живко Желев да упражни правомощията си по Закона за местното самоуправление и местната администрация.

    Спазвайки препоръката, Общинският съвет по време на своята XXXII сесия задължава Община Ямбол да прехвърли на акционерите от дружеството 447 поименни акции от днешното „Йордан Мишев” АД, Ямбол, съгласно приложена декларация с нотариално заверени подписи и извършена експертна оценка.

    „Вашата институция успя да се справи с проблем в областта на законността, който не успяха да разрешат останалите компетентни органи в Република България”, се казва в благодарственото писмо, изпратено до Гиньо Ганев от името на акционерите и техните наследници.

    „В своята същност омбудсманът на Република България е функция на гражданското общество. Неговата задача е да бъде застъпник за правата на личността и пазител на обществения интерес от проявите на лоша администрация. В този случай показахме категорично колко лесно може да бъде решаването на казус от подобно естество, без разрешението да е в ущърб на която и да било от двете страни”, коментира Гиньо Ганев и допълни, че от институцията ще следят изпълнението на решението на Общинския съвет – по същество и по срокове.