16 години Омбудсман в Република България

Днес, на 13 април се навършват 16 години от създаването на Омбудсмана. Време, в което националният обществен защитник, ден след ден, година след година, изгради почтена, истинска, смислена и работеща връзка с гражданите. Връзка, която се основава на доверие, уважение, ангажираност и стремеж да се помогне на всеки човек, потърсил подкрепа от инстит

виж повече >

Новини

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Добави във Facebook

В МВР са предприети действия по отправените от националния омбудсман препоръки

В МВР са предприети действия по отправените от националния омбудсман препоръки
София, 10 март 2011г.

Константин Пенчев получи информация от министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов за предприетите действия по дадените препоръки в Становището на националния омбудсман относно социалните права на държавните служители от Министерството на вътрешните работи.
 
Според получения отговор, на 18.02.2011 г. е проведено заседание на Съвета за социално партньорство в МВР по поставени от синдикалните организации въпроси, свързани с разпределението и отчитането на работното време при изпълнение на патрулно-постовата дейност. Във връзка с взетите на това заседание решения, в началото на м. март 2011 г. е подготвен проект на писмо до директорите на основните структури на МВР относно прилагането на Инструкцията за реда за разпределяне на работното време, неговото отчитане и за компенсиране работата на държавните служители извън редовното работно време и на Инструкцията за патрулно-постовата дейност в МВР.
 
Министърът информира омбудсмана, че през м. февруари 2011 г. е сформирана работна група, която има за задача да изработи нов проект на Инструкция за реда за разпределяне на работното време, неговото отчитане и за компенсиране работата на държавните служители извън редовното работно време. Предвижда се този проект да бъде съобразен и с даденото от омбудсмана становище.
 
Във връзка с препоръката за предвиждане на механизми за осъществяване на по-активен социален диалог в структурите на МВР, министърът на вътрешните работи уведомява омбудсмана, че са създадени комисии за социален диалог в отделните звена на министерството, в които има учредени местни структури на синдикалните организации. „Посочените комисии обсъждат по места проблеми, свързани с гарантиране на трудовите и осигурителни права на служителите, както и такива, свързани с прилагането на нормативните и вътрешноведомствените актове, регламентиращи трудовите или социалните права и социално-битовото осигуряване и подпомагане на местно ниво” – пише в писмото. В Съвета за социално партньорство се представя информация за обсъжданите от комисиите въпроси и за предприетите мерки за решаването им. Министър Цветанов констатира, че по този начин се осъществява по-активен и ефективен социален диалог в отделните структури на министерството.