Омбудсманът пита Община Перник защо таксата за битови отпадъци в селата скача, след като липсват контейнери за смет

Омбудсманът изпрати препоръка до кмета на Община Перник Станислав Владимиров и председателя на Общинския съвет Димитър Колев, в която поиска отговор за причините, наложили драстичното увеличение на цената на таксата за битови отпадъци във всички села на територията на община Перник.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Експертната комисия за проверка на изравнителните сметки извърши инспекция на жилищна кооперация в столичния квартал „Люлин”

Експертната комисия за проверка на изравнителните сметки извърши инспекция на жилищна кооперация в столичния квартал „Люлин”

Росица Тоткова и Ботьо Димитров изслушаха проблемите на жителите на бл. 609 в столичния ж.к. "Люлин"

10 септември 2007 г.

    Днес експертна група, която е част от назначената от омбудсмана комисия за проверяване състоянието на изравнителните сметки за отоплителен сезон 2006-2007 г., се срещна с жителите на кооперация номер 609 в столичния квартал „Люлин”. В състава на комисията взеха участие Росица Тоткова, Ева Жечева, Георги Хубенов и Християн Георгиев от институцията на омбудсмана, Ботьо Димитров от Федерацията на потребителите в България, Богомил Николов от Българската национална асоциация на потребителите в България, Васил Лозанов от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и медии. Изборът за проверка на конкретния жилищен блок се дължи на факта, че там съществува проблем, характерен за много сгради в страната – въпреки съзнателното ограничено потребление на топлоенергия от страна на жителите, изравнителните сметки, които се получават от тях,са непосилно високи и гражданите не могат да си обяснят начина на формиране на дължимите суми. Това става ясно от жалбата, която жителка на кооперацията е изпратила до омбудсмана на Република България.

    В своето оплакване до националния обществен защитник Мариела Миладинова изтъква, че през отоплителния сезон 2006 – 2007 г. е била спряла радиаторите в жилището си, като е включвала избирателно единствено отоплителното тяло в кухнята си. Въпреки редовното заплащане на дължимите суми, определени от ежемесечното отчитане на потреблението в блока от страна на дружеството за топлинно счетоводство „Нелбо Инженеринг”, Мариела Миладинова получава изравнителна сметка за 97,84 лв. Гражданката не може да си обясни защо размерът на сумата е толкова висок и се съмнява, че начинът, по който тази сума е начислена, е коректен.

    По време на днешната проверка гражданите масово се оплакваха от неразбираемото съдържание на сметките, които получават, както и от начина, по който новата методика, приета от Министерството на икономиката и енергетиката, се прилага. Хората не разбират защо дължимите суми за потребители, които са спрели радиаторите си и за такива, които са ползвали радиаторите си, са почти равни по размер. Неразбираем за тях е и начинът, по който се определя процентът за сградна инсталация. Голямо възмущение предизвикват и начислените количества топлоенергия за „щранг лира”.

    Росица Тоткова, директор на Дирекция „Жалби и сигнали на граждани” в администрацията на омбудсмана, изтъкна като констатации, че сметките, които се изпращат на потребителите, не съдържат достатъчна и ясна информация, която да е разбираема за обикновените хора. Като един от най-критичните проблеми в новата методика Росица Тоткова определи т. нар. „щранг лири”, които често се отчитат като отоплителни тела с максимална отоплителна мощност. Ще се направи проверка и на всички изравнителни сметки на живеещите в бл. 609 по повод на изразените по време на срещата недоволства.

    След приключване на проверките омбудсманът и сформираната от него комисия ще анализират детайлно цялата събрана информация. Ще се направи преценка за законосъобразността на новата наредба, приета от Министерството на икономиката и енергетиката, както и на начина, по който тя се прилага. След приключване на анализа, омбудсманът ще излезе с официално становище по случая и ще отправи конкретни препоръки към отговорните институции за разрешаване на съществуващите проблеми и преодоляване на възникналото обществено напрежение.

    От началото на м. август т.г. до днес в институцията на омбудсмана са постъпили 143 жалби, свързани с изравнителните сметки за отоплителен сезон 2006 – 2007 г. От началото на проверката на ден в институцията се получават между 25-30 жалби само в тази област.

    Следващият етап на проверката предвижда среща с ръководството на „Топлофикация-София” АД, която ще се проведе на 11 септември от 14:30 ч. в сградата на омбудсмана на Република България на ул. „Г.С.Раковски” 155.