Омбудсманът Диана Ковачева към ръководството на „Топлофикация“: Оправете разбитите улици след вашите ремонти

Омбудсманът Диана Ковачева отново изпрати препоръка до изпълнителния директор на „Топлофикация София“ ЕАД инж. Александър Александров, в която напомня на дружеството да обяви ясен график и конкретни срокове за пълното възстановяване на инфраструктурата в столичния кв. „Дървеница“, увредена след реконструкцията на топлопреносната мрежа.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът организира дискусия на тема „Трудовите права и работното време. Регулиране, организиране, заплащане”

Омбудсманът организира дискусия на тема „Трудовите права и работното време. Регулиране, организиране, заплащане”
На 28.03.2011 г. (понеделник) от 10.00 ч. в „Сити Хотел София” (ул. „Стара планина” № 6) институцията на омбудсмана, с подкрепата на фондация „Фридрих Еберт”, организира дискусия на тема „Трудовите права и работното време. Регулиране, организиране, заплащане”.
 
Националният омбудсман Константин Пенчев пое ангажимента за провеждането на този форум по време на среща с представители на няколко синдикални федерации от КТ „Подкрепа”, на която бяха представени проблеми, свързани с работното време и засягащи не малка част от работещите хора в България.
 
По време на дискусията ще бъдат обсъдени различни аспекти на работното време - регулиране, организация, документиране, отчитане, заплащане, информираност на работещите и на техните представители за отработеното време, работа в нормативно определените граници, с оглед съхраняване на работоспособността, добри и лоши практики.
 
Целта е очертаване на насоките за решаване на съществуващите проблеми, с оглед гарантиране правото на гражданите на благоприятни условия на труд, при отчитане на правото на работодателите на разпределение на работното време.
 
За участие във форума са поканени представители на Народното събрание, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, Националния осигурителен институт, Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда”, Националния център по опазване на общественото здраве, синдикални и работодателски организации, представители на науката и неправителствени организации, експерти.