Омбудсманът пита Община Перник защо таксата за битови отпадъци в селата скача, след като липсват контейнери за смет

Омбудсманът изпрати препоръка до кмета на Община Перник Станислав Владимиров и председателя на Общинския съвет Димитър Колев, в която поиска отговор за причините, наложили драстичното увеличение на цената на таксата за битови отпадъци във всички села на територията на община Перник.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът организира дискусия на тема „Трудовите права и работното време. Регулиране, организиране, заплащане”

Омбудсманът организира дискусия на тема „Трудовите права и работното време. Регулиране, организиране, заплащане”
На 28.03.2011 г. (понеделник) от 10.00 ч. в „Сити Хотел София” (ул. „Стара планина” № 6) институцията на омбудсмана, с подкрепата на фондация „Фридрих Еберт”, организира дискусия на тема „Трудовите права и работното време. Регулиране, организиране, заплащане”.
 
Националният омбудсман Константин Пенчев пое ангажимента за провеждането на този форум по време на среща с представители на няколко синдикални федерации от КТ „Подкрепа”, на която бяха представени проблеми, свързани с работното време и засягащи не малка част от работещите хора в България.
 
По време на дискусията ще бъдат обсъдени различни аспекти на работното време - регулиране, организация, документиране, отчитане, заплащане, информираност на работещите и на техните представители за отработеното време, работа в нормативно определените граници, с оглед съхраняване на работоспособността, добри и лоши практики.
 
Целта е очертаване на насоките за решаване на съществуващите проблеми, с оглед гарантиране правото на гражданите на благоприятни условия на труд, при отчитане на правото на работодателите на разпределение на работното време.
 
За участие във форума са поканени представители на Народното събрание, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, Националния осигурителен институт, Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда”, Националния център по опазване на общественото здраве, синдикални и работодателски организации, представители на науката и неправителствени организации, експерти.