Омбудсманът пита Община Перник защо таксата за битови отпадъци в селата скача, след като липсват контейнери за смет

Омбудсманът изпрати препоръка до кмета на Община Перник Станислав Владимиров и председателя на Общинския съвет Димитър Колев, в която поиска отговор за причините, наложили драстичното увеличение на цената на таксата за битови отпадъци във всички села на територията на община Перник.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Комисията за проверка на изравнителните сметки към омбудсмана се срещна с Асоциацията на фирмите за топлинно счетоводство

Комисията за проверка на изравнителните сметки към омбудсмана се срещна с Асоциацията на фирмите за топлинно счетоводство

На срещата при омбудсмана присъстваха представители на всички фирми за отчитане на топлоенергия, които работят в столицата

12 септември 2007 г.


    „Спазването на закона невинаги е гаранция за спазването на правата на гражданите. Ако един закон не действа в интерес на гражданските права, то той трябва да бъде изменен”, с тези думи омбудсманът Гиньо Ганев коментира твърдението на топлинните счетоводители, че изравнителните сметки са изчислени според методиката, залегнала в новата наредба, приета от Министерството на икономиката и енергетиката. Според обществения защитник липсата на комуникация с хората за начина на формиране на сметките е причината за масовата ескалация на общественото напрежение.
„Проверката цели да констатира дали начинът, по който топлинните счетоводители са формирали сметките, отговаря на изискванията в нормативната уредба, както и дали тази нормативна уредба е законосъобразна и основателна”, заяви още Гиньо Ганев по време на срещата между ръководството на Асоциацията на фирмите за топлинно счетоводство и комисията за проверка на изравнителните сметки към омбудсмана. Според представителите на топлинните счетоводители тази наредба има известни пропуски, но като цяло предполага най-справедливия начин за разпределяне на топлоенергията, в сравнение с предишните законови нормативи.

    Освен представителите на комисията за проверка на изравнителните сметки за топлоенергия към омбудсмана и представителите на екипа на обществения защитник, в дискусията взеха участие председателят на Управителния съвет на Асоциацията на фирмите за топлинно счетоводство, както и представители на всички фирми за отчитане на топлоенергия, които работят в столицата.

    В рамките на срещата беше обсъдена възможността в нормативната база да бъде предвиден гарантиран достъп на представителите на топлофикационните дружества и топлинните счетоводители до отоплителните тела в домовете на потребителите като мярка за ограничаване на кражбите на топлоенергия.

    Представителите на омбудсмана настояха за по-ясни и разбираеми сметки за топлоенергия, които да съдържат регламентиран минимум от задължителна информация, представена по достъпен и ясен за гражданите начин. След проверките на екипи на обществения защитник в домовете на жалбоподатели стана ясно, че фирмите за топлинно счетоводство нямат единен стандарт за изпращане на сметки, а в някои случаи и не изпълняват поетите ангажименти за своевременно информиране и изпращане на пояснителни бележки или т.нар „легенди” към сметките.

    Участниците в срещата дискутираха и над отправеното на вчерашната среща предложение да бъде дадена възможността потребителите в една сграда да имат правото сами да определят режима на отопление и циркулацията на топлата вода.

    Предприетата от омбудсмана инспекция на изравнителните сметки ще продължи с конкретен анализ на нормативната уредба и обобщаване на резултатите от проведените инициативи. С нормативната база ще се занимава специално учредена експертна група, ръководена от председателя на Българския енергиен форум Кирил Ерменков, а първото заседание на екипа ще се проведе в четвъртък от 11:00 часа в сградата на омбудсмана.