Омбудсманът пита Община Перник защо таксата за битови отпадъци в селата скача, след като липсват контейнери за смет

Омбудсманът изпрати препоръка до кмета на Община Перник Станислав Владимиров и председателя на Общинския съвет Димитър Колев, в която поиска отговор за причините, наложили драстичното увеличение на цената на таксата за битови отпадъци във всички села на територията на община Перник.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът констатира, че се нарушават права на граждани в община Варна, във връзка с администрирането на местните данъци и такси

Омбудсманът констатира, че се нарушават права на граждани в община Варна, във връзка с администрирането на местните данъци и такси
София, 06 април 2011г.

Националният омбудсман изготви Становище относно нарушаване на правата на гражданите в община Варна, по повод администрирането на местните данъци и такси. То бе изпратено на кмета на община Варна и председателя на Общинския съвет - Варна, на главния прокурор на Република България и на Националното сдружение на общините в Република България, с препоръка да го разпространи при необходимост до своите членове.
 
Повод за изготвянето на становището са множество жалби, свързани с действията на общинската администрация във Варна, по повод администрирането на местните данъци и такси. Жалбоподателите посочват, че са им съставени актове за установяване на задължения по декларации за неплатени данъци върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за периода 2008-2010 г. Освен определените публични задължения, на гражданите е начислена и дължима лихва за забава за посочения период.
 
Проблемът в случая е породен от факта, че всички хора, обърнали се към омбудсмана, разполагат с платежни документи (квитанции), удостоверяващи заплащането на визираните задължения. Твърди се, че внесените по надлежния ред суми са присвоени от служител на общинската дирекция „Местни данъци”, срещу когото има образувано досъдебно производство. Така с издаването на актове, гражданите са поставени в ситуация да заплатят повторно вече добросъвестно платени задължения. В редица медийни публикации се съобщава: „Стотици варненци получиха „честитки” за повторно плащане на данък сгради и такса смет. Причината е, че средствата са източени от местната хазна. По случая се разследва общинската чиновничка...”, „Информацията, че е разкрита измама потвърди зам.-кметът по финансовите въпроси доц. Борислав Борисов... Той допълни още, че според политиката на общината обикновените хора няма да бъдат засегнати”.
 
След внимателен анализ на проблема, като констатира, че в случая е нарушено както българското законодателство, свързано с местните данъци и такси, така и някои от принципите на добро управление на местно ниво, заложени в Декларацията от Валенсия, а и основни права, прокламирани и защитени от актовете на Европейския съюз, омбудсманът отправя следните препоръки към органите на местната власт в община Варна:
       1. Да се преустанови порочната практика по съставяне на актове за установяване на задължения за данъци и такси на гражданите, които добросъвестно са изпълнили своите законови задължения.
       2. Да се предприемат мерки за недопускане на други подобни случаи в община Варна.
       3. Да се преосмисли организацията и принципите на административното обслужване в общинската администрация във Варна.
       4. Да се създадат механизми за адекватен и навременен финансов контрол по отношение бюджетните средства на общината.
       5. Да се предприемат необходимите действия служителите от общинската администрация, обслужващи гражданите, да познават конституционните, законови и европейски стандарти за правата на човека.
       Пълният текст на становището е публикуван в интернет страницата на омбудсмана.