Омбудсманът пита Община Перник защо таксата за битови отпадъци в селата скача, след като липсват контейнери за смет

Омбудсманът изпрати препоръка до кмета на Община Перник Станислав Владимиров и председателя на Общинския съвет Димитър Колев, в която поиска отговор за причините, наложили драстичното увеличение на цената на таксата за битови отпадъци във всички села на територията на община Перник.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Константин Пенчев организира кръгла маса за проблемите на съдебните медици

Константин Пенчев организира кръгла маса за проблемите на съдебните медици
На 8 април 2010 г. (петък) от 10.00 ч. в сградата на националния омбудсман (гр. София, ул. „Джордж Вашингтон” № 22) ще се проведе кръгла маса по проблемите на съдебните медици, качеството на съдебномедицинската експертиза и значението им в национален план.
          
След среща с представители на асоциацията „Български институт на съдебномедицинските специалисти” и доц. д-р Добринка Радойнова – национален консултант по съдебна медицина, омбудсманът на Република България пое инициативата да организира дискусия, посветена на трудностите във функционирането на съдебномедицинските звена, във връзка с нормативната уредба, източниците на финансиране на съдебномедицинските отделения, заплащането на разходите на съдебномедицинските експертизи, повишаване квалификацията на съдебните медици и качеството на съдебномедицинските експертизи. Целта на форума е да се намери пътят за разрешаване на тези проблеми.
 
По време на кръглата маса ще бъдат обсъдени следните въпроси:
 
- Статут на съдебномедицинските звена, съгласно действащата нормативна уредба и съобразен ли е той с ролята на съдебната медицина в национален план;
 
-   Възможностите за контрол върху качеството на експертната работа;
 
-   Квалификация на кадрите;
 
- Финансиране на структурите по съдебна медицина в страната (материална база, апаратура), в т. ч. и финансирането на обучението на кадрите;
 
- Значението на качеството на съдебномедицинската експертиза за доброто функциониране на досъдебното и съдебното производства, респективно за крайните решения;
 
- Необходимостта от осъвременяване на нормативната база в областта на съдебномедицинската експертиза и предложения в тази насока.
 
За участие в дискусията са поканени главният прокурор на Република България и представители на Висшия съдебен съвет, Министерството на правосъдието, Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването, Изпълнителната агенция “Медицински одит” и Асоциация „Български институт на съдебномедицинските специалисти”.