Омбудсманът към „Топлофикация София“: Планираните ремонти са важни, но животът и здравето на хората са в риск

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати писмо до изпълнителния директор Александър Александров с искане да бъде отложен планирания ремонт на топлофикационната мрежа, който ще остави без топла вода няколко столични квартала за 60-календарни дни. Става въпрос за „Студентски град", „Малинова долина", „Дървеница" и „Витоша".

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

18 април - Европейски ден на пациента

18 април - Европейски ден на пациента
Европейският ден за правата на пациента се отбелязва за пета поредна година в страните-членки на Европейския съюз и цели популяризиране на 14-те основни права на пациента и приоритетите в европейската политика в сферата на здравеопазването, както и да се насърчат институциите в съответните държави да предприемат необходимите политически действия за дефиниране на правата на пациента и тяхното спазване.
През 2007 г. Active Citizenship Network заедно с граждански организации на пациенти от всички страни на ЕС започна популяризиране на ежегодното честване на Европейския ден на правата на пациента (18 април) като повод за информиране, обсъждане и предприемане на действия за подобряване на правата на пациентите в Европа.
Поставянето на гражданите в центъра на здравната политика на ЕС започва с гарантиране на спазването на правата на пациентите. Това е възможно единствено чрез сътрудничество и ангажираност на всички заинтересовани лица във всички страни от ЕС. Ето защо, изключително важно е да се повишава осведомеността относно значението на правата на пациентите и отговорността на всеки за тяхното спазване.
Омбудсманът на Република България  следи с голямо внимание и загриженост здравния сектор в страната, анализира проблемите в него, отправя препоръки към здравните власти за решаването им. Вниманието на институцията е насочено към защита на правата на пациентите.
През 2010 г. институцията на омбудсмана проведе широка информационна кампания за представяне на Европейската харта за правата на пациентите в големите болници в страната. Темата за правата на пациентите е приоритет в работата на омбудсмана и през 2011 г.