Омбудсманът поиска облекчен режим за ТЕЛК на хората с необратими увреждания

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до служебния здравен министър д-р Стойчо Кацаров във връзка с критериите на медицинската експертиза и редът за нейното провеждане. Повод са десетките сигнали и жалби до институцията на омбудсмана, в които хората в неравностойно положение търсят съдействие за разрешаване на дългогодишни наболели проблеми.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът предприе собствена проверка за сблъсъка пред молитвения дом на „Свидетели на Йехова” в Бургас

Омбудсманът предприе собствена проверка за сблъсъка пред молитвения дом на „Свидетели на Йехова” в Бургас
Воден от убеждението, че в правовата държава върховенството на закона и правата на човека са над всичко, омбудсманът Константин Пенчев предприе собствена проверка на фактите и обстоятелствата, свързани с публикации в медиите за случая на проява на религиозна дискриминация и актове на насилие, породени от агресивност и омраза при сблъсък пред молитвения дом на „Свидетели на Йехова” в гр. Бургас на 17.04.2011 г.
 
В писма, изпратени до министъра на вътрешните работи, главния прокурор и кмета на община Бургас, омбудсманът напомня за публично подчертаваната от него принципна позиция, че е необходимо да се проявява особена взискателност от компетентните държавни органи, натоварени с разследването на подобни случаи. Те не трябва автоматично да ги свеждат до формалните белези на престъпления, извършени по „хулигански подбуди”, а да разпознават и разследват евентуалното наличие на „престъпления, извършени от омраза”.
 
„Подобни деяния пораждат несигурност и противопоставяне в обществото, като подкопават доверието в институциите и рушат социалната сплотеност. Те са в противоречие с основни ценности на Европейския съюз, прокламиращи уважение и толерантност към етническото, културното, религиозното и езиковото многообразие (чл. 22 от Хартата на основните права на Европейския съюз). Освен това, този случай засяга основни човешки права, прокламирани, както в международните актове, които са ратифицирани, обнародвани и влезли в сила в страната, така и в Конституцията на Република България” – пише Константин Пенчев.
 
Той очаква да получи от министъра на вътрешните работи информация по следните въпроси:

      1. Какви са предварителните мероприятия, свързани с опазването на обществения ред и безопасност на движението преди, по време и след приключване на протестния митинг пред молитвения дом на „Свидетели на Йехова” в гр. Бургас на 17.04.2011 г.?
      2. Извършвани ли са оперативно-проучвателни действия за установяване нагласите на протестиращите?
      3. Какви са били действията на правоохранителните органи за своевременното потушаване на сблъсъка?        

      4. Задържани ли са участниците в сблъсъка и какви оперативни действия са предприети спрямо тях?
 
В писмото си до главния прокурор омбудсманът предлага да се извърши проверка, като подчертава, че на случая трябва да се обърне особено внимание и да бъдат полагани всички усилия за залавяне на извършителите, за задълбочено разследване, за установяване на мотивите на деянието, както и за налагане на справедливо наказание.
 
Информацията, която Константин Пенчев иска да получи от кмета на Бургас, е дали е изпълнено задължението, установено в чл. 8 от Закона за събранията, митингите и манифестациите, организаторите на митинга да уведомят писмено община Бургас за целта, времето и пътят на движение на шествието в законоустановения 48-часов срок преди провеждането му?