Омбудсманът Диана Ковачева поиска спешно да бъдат приети промени срещу домашно насилие

На Международния ден на ООН за борба с насилието над жени Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до правосъдната министърка Десислава Ахладова, в която настоя, изготвеният законопроект срещу домашното насилие да бъде придвижен до Министерски съвет и внесен за обсъждане, гласуване и приемане в Народното събрание.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът излезе със становище относно проблема с наличието на безстопанствени кучета и прояви на особена жестокост към животни

Омбудсманът излезе със становище относно проблема с наличието на безстопанствени кучета и прояви на особена жестокост към животни
София, 27 април 2011г.

Константин Пенчев изпрати до министъра на земеделието и храните, изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните, председателя на Българския ветеринарен съюз и изпълнителния директор на Националното сдружение на общините в Република България свое становище относно проблема с наличието на безстопанствени кучета и прояви на особена жестокост към животни.
 
До омбудсмана постъпиха множество жалби, свързани с наличието на безстопанствени кучета и липсата на адекватни мерки от страна на отговорните институции за справяне с проблема. След извършени проверки, проведени срещи с представители на неправителствени организации за защита на животните и организирана от институцията дискусия по въпроса, се очертаха и проблемите, довели до липса на резултат или до частичен резултат в борбата с бездомните животни. В становището си националният омбудсман констатира, че по отношение на бездомните кучета в страната съществува нетърпима обстановка, която е във вреда на хората и животните на улицата. За преодоляване на проблема, омбудсманът на Република България отправя следните препоръки към органите на държавната и местна власт:
1. Да се преустановят всички прояви на нехуманно отношение към животните, използвани като начин за решаване на проблема.
2. В общините, в които е регистрирано чувствително забавяне, да се предприемат спешни действия за изпълнение на мерките, предвидени в Закона за защита на животните.
3. Да се изработи Национална програма за справяне с кризата с безстопанствените кучета. В разработването да се включат неправителствени организации с доказан опит в тази сфера. В програмата ясно да се разграничи отговорността между централна, местна власт и ветеринарни лекари и да се координират действията им за преодоляване на проблема; да се набележат ефикасни мерки за бързо овладяване на популацията на безстопанствените кучета, като идентификация (видима и тайна), регистрация, масова шокова кастрация на безстопанствените кучета и строг контрол на притежателите на домашни любимци; да се предвиди механизъм за осигуряване на ресурс – финансов и човешки, по изпълнение на набелязаните мерки; да се осигури провеждането на кампанията в труднодостъпните райони; да се предвидят обучителни програми за собствениците на домашни любимци и да се стимулира кастрацията на животните; да се създаде национална база данни за домашните и безстопанствените кучета с възможности за достъп до данните на заинтересованите лица и др. При необходимост, да се предвидят законодателни промени за постигане на набелязаните цели.
4. Да се обособи самостоятелна структура, която да бъде натоварена с контрола по прилагане на законодателството, свързано със защита правата на животните в тази област. Добър вариант е създаването на „Зоополиция”.
 
       Пълният текст на становището е публикуван в страницата на омбудсмана в интернет.