Балканските омбудсмани обсъдиха състоянието на човешките права по време на COVID-19

Доц. Диана Ковачева участва днес в онлайн срещата на Балканската мрежа на омбудсманите, инициирана и учредена в гр. София през 2018 г. от институцията на обществения защитник.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Константин Пенчев изпрати писмо до главния прокурор и кмета на София, във връзка с подготвяното „Протестно шествие в защита на българщината и против циганския терор”

Константин Пенчев изпрати писмо до главния прокурор и кмета на София, във връзка с подготвяното „Протестно шествие в защита на българщината и против циганския терор”
София, 29 април 2011г.

Омбудсманът на Република България бе сезиран от граждани за организиране на „Протестно шествие в защита на българщината и против циганския терор”. От информацията, съдържаща се в жалбите и редица публикации в медиите, става ясно, че е предвидено шествието
да се проведе на 8 май 2011 г. пред сградата на Народното събрание в София. За организатор се сочи Българска национално-радикална партия.
 
В писмо, изпратено до главния прокурор на Република България и до кмета на София, омбудсманът подчертава, че в съобщението за провеждането на протеста се съдържа отчетлив дискриминационен и антиетнически елемент, видим от изрази като: „да се спрат привилегиите за ромския етнос, да им се забрани да имат повече от едно дете”, „наказанията за тях да бъдат като за всички останали, а тези, които не работят, да не получават т.нар. помощи”. Според Константин Пенчев, с подобни действия грубо се нарушават човешки права, гарантирани с международни, конституционни и законови норми.
 
Съгласно чл. 20, т. 2 от Международния пакт за граждански и политически права на ООН, „всяко проповядване на национална, расова или религиозна омраза, което подбужда към дискриминация, враждебност или насилие, се забранява със закон”. Конституцията на Република България въвежда като основен принцип равенството и забраната за дискриминация (чл. 6) и забранява в чл. 44, ал. 2 създаването на организации, чиято дейност е насочена „...към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, към нарушаване на правата и свободите на гражданите...”.
 
Омбудсманът напомня, че българският законодател е преценил като висока обществената опасност на подобни действия и ги е криминализирал като престъпления против националното и расовото равенство. Съгласно чл. 162, ал. 1 от Наказателния кодекс, „който чрез слово, печат или други средства за масова информация, чрез електронни информационни системи или по друг начин проповядва или подбужда към расова, национална или етническа вражда или омраза, или към расова дискриминация, се наказва с лишаване от свобода до четири години и с глоба от пет хиляди до десет хиляди лева, както и с обществено порицание”.
 
В писмото си до главния прокурор Константин Пенчев констатира начилие на данни, че със своите действия организаторите на протеста осъществяват състава на чл. 162, ал. 1 от Наказателния кодекс, като посредством слово и чрез електронни информационни системи подбуждат към расова дискриминация, както и към расова вражда и омраза.
 
На кмета на София омбудсманът препоръчва да упражни правомощията си и да забрани провеждането на протестното шествие, като нарушаващо правата и свободите на други граждани, съгласно чл. 12, ал. 2, т. 4 от Закона за събранията, митингите и манифестациите.