Омбудсманът Диана Ковачева: Разпоредби в Правилника за дейността на МВР ограничават основни права на гражданите

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до вътрешния министър Христо Терзийски, в което изразява категорично несъгласие с разпоредби в публикувания за общественото обсъждане Проект за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Народното събрание прие единодушно констатациите и препоръките от годишния доклад на омбудсмана

Народното събрание прие единодушно констатациите и препоръките от годишния доклад на омбудсмана

Годишният доклад на омбудсмана бе представен на 29 май в Националния дворец на културата

11 октомври 2007 г.

    С пълно единодушие Народното събрание прие констатациите и препоръките към централната и местната власт, които омбудсманът на Република България Гиньо Ганев представи в своя годишен доклад пред парламента.

    В решението на НС се предвижда постоянните комисии да обсъдят обстойно предложенията на омбудсмана, да засилят парламентарния контрол или да предприемат законодателна инициатива по проблемите, посочени от него. Веднага след гласуването беше насрочено и специално заседание на парламентарната Комисия по здравеопазване следващата седмица, на което ще бъде дискутиран поставения остро от омбудсмана проблем за дейността на ТЕЛК и НЕЛК, с която се потъпкват правата на гражданите.

    Недостатъчно и неефикасно гражданско участие при формирането на политиките на държавните и общинските органи; незадоволителна отчетност на властта пред обществото; неподготвеност на местните власти за процеса на реална децентрализация на управлението; формализъм и бюрократично бездушие към проблемите на хората са част от изводите от проверките на Гиньо Ганев по жалби и сигнали на граждани и по собствена инициатива.

    Наред с органите на властта, които са се съобразили с препоръките на омбудсмана и са отстранили нарушенията, констатирани от него, в доклада се отправя критика към някои ведомства, които не са взели под внимание неговите изисквания, като например: Министерството на здравеопазването, Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и продоволствието и др.