След три препоръки на омбудсмана гражданите на Перник ще бъдат компенсирани заради липсата на парно и топла вода

След три настойчиви препоръки на омбудсмана Диана Ковачева до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), гражданите на Перник най-сетне ще бъдат компенсирани заради честите аварийни прекъсвания на топлоснабдяването и влошеното качество на топлоснабдителните услуги. Авариите оставиха хората без парно и топла вода в редица райони на града през

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Народното събрание прие единодушно констатациите и препоръките от годишния доклад на омбудсмана

Народното събрание прие единодушно констатациите и препоръките от годишния доклад на омбудсмана

Годишният доклад на омбудсмана бе представен на 29 май в Националния дворец на културата

11 октомври 2007 г.

    С пълно единодушие Народното събрание прие констатациите и препоръките към централната и местната власт, които омбудсманът на Република България Гиньо Ганев представи в своя годишен доклад пред парламента.

    В решението на НС се предвижда постоянните комисии да обсъдят обстойно предложенията на омбудсмана, да засилят парламентарния контрол или да предприемат законодателна инициатива по проблемите, посочени от него. Веднага след гласуването беше насрочено и специално заседание на парламентарната Комисия по здравеопазване следващата седмица, на което ще бъде дискутиран поставения остро от омбудсмана проблем за дейността на ТЕЛК и НЕЛК, с която се потъпкват правата на гражданите.

    Недостатъчно и неефикасно гражданско участие при формирането на политиките на държавните и общинските органи; незадоволителна отчетност на властта пред обществото; неподготвеност на местните власти за процеса на реална децентрализация на управлението; формализъм и бюрократично бездушие към проблемите на хората са част от изводите от проверките на Гиньо Ганев по жалби и сигнали на граждани и по собствена инициатива.

    Наред с органите на властта, които са се съобразили с препоръките на омбудсмана и са отстранили нарушенията, констатирани от него, в доклада се отправя критика към някои ведомства, които не са взели под внимание неговите изисквания, като например: Министерството на здравеопазването, Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и продоволствието и др.