Омбудсманът Диана Ковачева: Корупцията разрушава основните човешки права без остатък

„Корупцията нарушава основните права на човека – и голямата, и малката корупция нарушават всички права – икономически, социални, културни, граждански и политически и ги разрушава без остатък”. Това заяви омбудсманът доц. Диана Ковачева по време на Националната научно-практическа конференция „Системно-структурни подходи за противодействие на корупци

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът организира дискусия „Обучението на чуждестранни студенти от българските висши училища в страната и чужбина – възможности и перспективи”

Омбудсманът организира дискусия „Обучението на чуждестранни студенти от българските висши училища в страната и чужбина – възможности и перспективи”
На 9 май 2011 г. (понеделник) от 10.00 ч. в зала „Триадица” на „Гранд хотел София” националният омбудсман организира дискусия на тема „Обучението на чуждестранни студенти от българските висши училища в страната и чужбина – възможности и перспективи”.
 
С молба за съдействие при решаването на проблемите, пред които са изправени българските висши училища при предоставяне на образователни услуги на чуждестранни студенти, към Константин Пенчев се обърна председателят на Асоциацията на частните висши училища в България. В разговор с омбудсмана, представители на асоциацията подчертаха необходимостта от модернизация на висшето образование, чрез насърчаване на академичното предприемачество, креативност и иновативност.
 
Във връзка с решаването на тези въпроси, с цел пълноценното участие на българските висши училища в европейското образователно пространство и повишаване на тяхната конкурентоспособност, омбудсманът пое ангажимент да организира дискусия, на която да бъде чуто становището на всички институции и организации, ангажирани с проблема.
 
За участие във форума са поканени представители на Народното събрание, министърът на образованието, младежта и науката, Министерство на вътрешните работи, Министерство на външните работи, Националната агенция по оценяване и акредитация, Националният център за информация и документация, Асоциацията на частните университети, Съветът на ректорите на висшите училища в България.