Омбудсманът Диана Ковачева поиска спешно да бъдат приети промени срещу домашно насилие

На Международния ден на ООН за борба с насилието над жени Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до правосъдната министърка Десислава Ахладова, в която настоя, изготвеният законопроект срещу домашното насилие да бъде придвижен до Министерски съвет и внесен за обсъждане, гласуване и приемане в Народното събрание.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът организира дискусия „Обучението на чуждестранни студенти от българските висши училища в страната и чужбина – възможности и перспективи”

Омбудсманът организира дискусия „Обучението на чуждестранни студенти от българските висши училища в страната и чужбина – възможности и перспективи”
На 9 май 2011 г. (понеделник) от 10.00 ч. в зала „Триадица” на „Гранд хотел София” националният омбудсман организира дискусия на тема „Обучението на чуждестранни студенти от българските висши училища в страната и чужбина – възможности и перспективи”.
 
С молба за съдействие при решаването на проблемите, пред които са изправени българските висши училища при предоставяне на образователни услуги на чуждестранни студенти, към Константин Пенчев се обърна председателят на Асоциацията на частните висши училища в България. В разговор с омбудсмана, представители на асоциацията подчертаха необходимостта от модернизация на висшето образование, чрез насърчаване на академичното предприемачество, креативност и иновативност.
 
Във връзка с решаването на тези въпроси, с цел пълноценното участие на българските висши училища в европейското образователно пространство и повишаване на тяхната конкурентоспособност, омбудсманът пое ангажимент да организира дискусия, на която да бъде чуто становището на всички институции и организации, ангажирани с проблема.
 
За участие във форума са поканени представители на Народното събрание, министърът на образованието, младежта и науката, Министерство на вътрешните работи, Министерство на външните работи, Националната агенция по оценяване и акредитация, Националният център за информация и документация, Асоциацията на частните университети, Съветът на ректорите на висшите училища в България.