Омбудсманът Диана Ковачева връчи двете специални награди на церемонията „Лекар на годината 2019“

Омбудсманът Диана Ковачева връчи двете специални награди на тържествената церемония „Лекар на годината 2019“, която по традиция се организира от Българския лекарски съюз в навечерието на 19 октомври по повод Деня на българския лекар.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Парламентарната здравна комисия първа ще обсъди констатациите и препоръките от годишния доклад на омбудсмана

17 октомври 2007 г.

    Комисията по здравеопазването при 40-то Народно събрание е първата, която ще разисква детайлно препоръките и констатациите от годишния доклад на омбудсмана на Република България, съгласно решението на народните представители при приемането на документа на 10 октомври. Обсъждането на регистрираните от обществения защитник проблеми в областта е първата точка в дневния ред на заседанието на здравната комисия, което ще се проведе от 15:00 часа на 18 октомври в зала 130 в сградата на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" №1. На дискусията лично ще присъства и омбудсманът Гиньо Ганев.

    Четирите основни точки, които омбудсманът предлага за дискусия, се основават на получените от институцията жалби, както и на проблемите, които са били отчетени след самосезирания от страна на обществения защитник – нарушенията на правата на граждани при извършване на медицинската експертиза на работоспособността, нарушенията на правата на пациентите, уреждането на здравноосигурителните права на българите, трайно пребиваващи в чужбина и нарушението на правата на лишените от свобода, произтичащи от Закона за здравното осигуряване.

    Провеждането на подобна експертна дискусия ще подпомогне разрешаването на регистрираните от омбудсмана проблеми в областта на здравеопазването благодарение на възможността за упражняване на парламентарен контрол и законодателни промени, ако са необходими.

    За миналата година общият брой постъпили жалби и сигнали на граждани в областта на здравеопазването в институцията на омбудсмана е 76 (около 3% от всички жалби), като най-често оплакванията се свеждат до работата на ТЕЛК и НЕЛК, на прецизността на здравноосигурителния режим за български граждани, трайно пребиваващи в чужбина, липсата на достатъчно направления за консултации и изследвания. Подадени са значително количество сигнали и за лошо качество на медицинските услуги в спешната, извънболничната и болничната помощ, както и за ограничения за болнично лечение, достъп до безплатни лекарства, за лекарска грешка, грубо отношение или искане на допълнително заплащане.

    За настоящата 2007г. в институцията са подадени над 120 жалби, което към септември представлява 4,3% от всички жалби.