16 години Омбудсман в Република България

Днес, на 13 април се навършват 16 години от създаването на Омбудсмана. Време, в което националният обществен защитник, ден след ден, година след година, изгради почтена, истинска, смислена и работеща връзка с гражданите. Връзка, която се основава на доверие, уважение, ангажираност и стремеж да се помогне на всеки човек, потърсил подкрепа от инстит

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Парламентарната здравна комисия първа ще обсъди констатациите и препоръките от годишния доклад на омбудсмана

17 октомври 2007 г.

    Комисията по здравеопазването при 40-то Народно събрание е първата, която ще разисква детайлно препоръките и констатациите от годишния доклад на омбудсмана на Република България, съгласно решението на народните представители при приемането на документа на 10 октомври. Обсъждането на регистрираните от обществения защитник проблеми в областта е първата точка в дневния ред на заседанието на здравната комисия, което ще се проведе от 15:00 часа на 18 октомври в зала 130 в сградата на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" №1. На дискусията лично ще присъства и омбудсманът Гиньо Ганев.

    Четирите основни точки, които омбудсманът предлага за дискусия, се основават на получените от институцията жалби, както и на проблемите, които са били отчетени след самосезирания от страна на обществения защитник – нарушенията на правата на граждани при извършване на медицинската експертиза на работоспособността, нарушенията на правата на пациентите, уреждането на здравноосигурителните права на българите, трайно пребиваващи в чужбина и нарушението на правата на лишените от свобода, произтичащи от Закона за здравното осигуряване.

    Провеждането на подобна експертна дискусия ще подпомогне разрешаването на регистрираните от омбудсмана проблеми в областта на здравеопазването благодарение на възможността за упражняване на парламентарен контрол и законодателни промени, ако са необходими.

    За миналата година общият брой постъпили жалби и сигнали на граждани в областта на здравеопазването в институцията на омбудсмана е 76 (около 3% от всички жалби), като най-често оплакванията се свеждат до работата на ТЕЛК и НЕЛК, на прецизността на здравноосигурителния режим за български граждани, трайно пребиваващи в чужбина, липсата на достатъчно направления за консултации и изследвания. Подадени са значително количество сигнали и за лошо качество на медицинските услуги в спешната, извънболничната и болничната помощ, както и за ограничения за болнично лечение, достъп до безплатни лекарства, за лекарска грешка, грубо отношение или искане на допълнително заплащане.

    За настоящата 2007г. в институцията са подадени над 120 жалби, което към септември представлява 4,3% от всички жалби.