Омбудсманът Диана Ковачева до Националния съвет за хората с увреждания: Подкрепата трябва да е според индивидуалните потребности

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до заместник министър-председателя и председател на Националния съвет за хората с увреждания Томислав Дончев във връзка с публикувания за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания /ЗХУ/.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Начисляването на такса за втора дата за отчет от фирмите за дялово разпределение нарушава правата на потребителите, категоричен е омбудсманът

Начисляването на такса за втора дата за отчет от фирмите за дялово разпределение нарушава правата на потребителите, категоричен е омбудсманът
София, 11 май 2011г.

По повод започналото отчитане на топлинната енергия за отоплителен сезон 2010/2011 г. и получените сигнали от граждани относно въведената практика на някои фирми за дялово разпределение да се начислява такса за определена втора дата за отчет, националният омбудсман изпрати писма до председателя на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) и изпълнителния директор на „Топлофикация София” ЕАД.
 
Константин Пенчев пише: „Както бе отбелязано и в годишния доклад за дейността на омбудсмана през 2010 г., определянето на цена за втора задължителна дата за отчет е неправилно и фирмата за дялово разпределение, която е възприела тази практика, нарушава регламентирани правила – Общи условия на договорите между „Топлофикация София” и търговец за извършване на услугата дялово разпределение на топлинната енергия между потребителите в сграда – етажна собственост, а оттам и правата на потребителите”.
 
Съгласно общите условия, търговецът е длъжен да извършва отчет на средствата за дялово разпределение най-малко два пъти в годината (чл. 11, ал. 1, т. 1), като определя най-малко две дати за отчет (чл. 20, ал. 1). Предоставена е възможност на търговеца да извършва други услуги, извън обхвата на задълженията му, по възлагане на потребителите и за тяхна сметка (чл. 11, ал. 3).
 
Националният омбудсман е категоричен, че съгласно визираните норми, посещението на служител за отчитане на уредите за дялово разпределение на две дати е вменено като задължение на фирмата за дялово разпределение. Заплащането от потребителя за посещение на втора дата за отчет е нарушаване на правата му, гарантирани от нормативната уредба, и води до неоснователно обогатяване на дружеството.
 
В писмото си до председателя на ДКЕВР и изпълнителния директор на „Топлофикация София” Константин Пенчев настоява, с цел защита правата на потребителите, да предприемат незабавни мерки срещу своеволните действия на фирми за дялово разпределение на топлинната енергия.