Омбудсманът Диана Ковачева: Законопроектът за защита от домашното насилие да бъде разгледан от това Народното събрание

„Настоявам Законопроектът за защита от домашното насилие да бъде разгледан от Народното събрание в рамките на този мандат, за да можем да дадем глътка въздух на жертвите, помощ за тези, които се оказват насилници и не на последно място на децата – косвени и преки жертви на домашното насилие. Нека не забравяме, че никой не е застрахован да се окаже

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Задължението за подаване на годишна данъчна декларация от безработни лица трябва да отпадне, категоричен е омбудсманът

Задължението за подаване на годишна данъчна декларация от безработни лица трябва да отпадне, категоричен е омбудсманът
София, 03 юни 2011г.

В институцията на омбудсмана на Република България постъпиха множество жалби, свързани със задължението безработни лица да подават годишна данъчна декларация по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
 
Съгласно нормата на чл. 52, ал. 1, т. 1 от ЗДДФЛ, не са задължени да подават годишна данъчна декларация лицата, които са получили само доходи от трудови правоотношения, когато към 31 декември на данъчната година лицето има само един работодател и той е определил годишния размер на данъка за всички придобити през данъчната година доходи от трудови правоотношения и пълният размер на данъка за данъчната година е удържан до 31 януари на следващата година.„С тази разпоредба е въведено задължение за лицата, които са с прекратени правоотношения към 31 декември или са започнали работа при друг работодател, да подават годишна данъчна декларация, което, при въведения плосък данък върху доходите на физическите лица, не намирам за обществено оправдано” – пише омбудсманът в писмо, изпратено до председателя на парламента.
 
Той изразява и подкрепа за своевременно изразената публично позиция от председателя на Комисията по бюджет и финанси на 41-то Народно събрание Менда Стоянова, че проблемните законови разпоредби ще бъдат отменени, след обсъждане и гласуване от страна на народните представители. „Това, от една страна, ще намали административната тежест върху гражданите и преди всичко върху най-уязвимите – безработните лица, а от друга – ще облекчи административното производство при осъществяването на административно обслужване и предоставянето на административни услуги” – категоричен е Константин Пенчев.