Омбудсманът Диана Ковачева с препоръка до председателя на НС: Осигурете пълноценен достъп на медиите в парламента

Омбудсманът доц. Диана Ковачева изпрати писмо до председателката на Народното събрание Цвета Караянчева, в което препоръчва да се ревизира решението, регламентиращо работата на парламентарните журналисти в сградата на Партийния дом.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът организира дискусия на тема „Справедливо определяне на таксата за битови отпадъци”

Омбудсманът организира дискусия на тема „Справедливо определяне на таксата за битови отпадъци”
София, 06 юни 2011г.

В многобройни жалби и сигнали до омбудсмана гражданите изразяват несъгласие с възприетия от общинските съвети начин за определяне на размера на таксата за битови отпадъци, въз основа на данъчната оценка на имота. По този въпрос омбудсманът е провеждал многократни срещи, писал е становища (http://www.ombudsman.bg/news/1184?page=2#middleWrapper и http://www.ombudsman.bg/public-positions/1054), отправял е препоръки към кметовете за иницииране на изменение в местните наредби.
 
Във връзка с изразената от председателя на Комисията по бюджет и финанси при 41-то Народно събрание готовност за промяна в законодателната уредба, регламентираща тази материя, институцията на омбудсмана организира дискусия на тема „Справедливо определяне на таксата за битови отпадъци”. Тя ще се проведе на 7 юни 2011 г. (вторник) от 10.00 ч. в сградата на националния омбудсман на адрес: ул. „Джордж Вашингтон” № 22.
 
Целта на форума е да бъдат набелязани конкретни практически мерки за постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на таксата за битови отпадъци, които да доведат до ясно законодателно формулиране на метода за определяне на дължимата от гражданите такса.
 
За участие в дискусията са поканени председателят и членовете на Комисията по бюджет и финанси при 41-то Народно събрание, председателят и заместник-председателите на парламентарната Комисия по регионална политика и местно самоуправление, представители на Националното сдружение на общините в Република България, Българската стопанска камара, както и кметове на общини, в които размерът на таксата за битови отпадъци не се определя на база данъчната оценка на имота.