Омбудсманът Диана Ковачева връчи двете специални награди на церемонията „Лекар на годината 2019“

Омбудсманът Диана Ковачева връчи двете специални награди на тържествената церемония „Лекар на годината 2019“, която по традиция се организира от Българския лекарски съюз в навечерието на 19 октомври по повод Деня на българския лекар.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Гиньо Ганев и Консултативния съвет по конституционните въпроси обсъдиха казуса около изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Гиньо Ганев и Консултативния съвет по конституционните въпроси обсъдиха казуса около изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

В заседанието участваха изтъкнати юристи като Димитър Гочев, Неделчо Беронов, Траян Марковски, проф. Снежана Начева, проф. Александър Джеров, Иван Димов и др.

    Днес, 29 ноември 2007г. Гиньо Ганев свика заседание на Консултативния съвет по конституционните въпроси при националния омбудсман. На разискване бяха поставени предложенията на Асоциацията за хармонизация на правото и отделни граждани за оспорване пред Конституционния съд на разпоредбата на чл. 222, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Този текст въвежда като изискване аптеки за търговия на дребно с лекарства да могат да бъдат откривани само от лица, притежаващи диплома за магистър-фармацевт.

    Участниците в заседанието, сред които бившите конституционни съдии Неделчо Беронов и Димитър Гочев, председателят на Висшия адвокатски съвет Траян Марковски, проф. Снежана Начева, проф. Александър Джеров, членът на ВСС Иван Димов и други изтъкнати юристи, обсъдиха степента на съответствие на разглеждания текст с редица разпоредби от Конституцията, като например:

    - с чл. 19, ал. 1 и 2 относно свободата на стопанската инициатива и създаването на еднакви правни условия за осъществяване на стопанска дейност;

    - с чл. 6, ал. 2, където се прогласява принципа на равенство на гражданите пред закона и се забранява дискриминация, включително по образователен признак;

    - чл. 52, ал. 5 относно държавния контрол върху производството и търговията с лекарствени средства.

    В хода на разискванията разпоредбата на чл. 222, 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина беше разгледан и от гледна точка на необходимостта от засилена защита на правата на потребителите и гарантиране на закрилата на живота и здравето на гражданите, като висша конституционна ценност.

    В тази насока, сред участниците в заседанието надделя разбирането, че би било целесъобразно омбудсманът за упражни своето конституционно правомощие и да се обърне към Конституционния съд за произнасяне по съответствието с Конституцията на оспорвания законов текст от гледна точка на правата на гражданите, които той засяга.