След три препоръки на омбудсмана гражданите на Перник ще бъдат компенсирани заради липсата на парно и топла вода

След три настойчиви препоръки на омбудсмана Диана Ковачева до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), гражданите на Перник най-сетне ще бъдат компенсирани заради честите аварийни прекъсвания на топлоснабдяването и влошеното качество на топлоснабдителните услуги. Авариите оставиха хората без парно и топла вода в редица райони на града през

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Гиньо Ганев и Консултативния съвет по конституционните въпроси обсъдиха казуса около изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Гиньо Ганев и Консултативния съвет по конституционните въпроси обсъдиха казуса около изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

В заседанието участваха изтъкнати юристи като Димитър Гочев, Неделчо Беронов, Траян Марковски, проф. Снежана Начева, проф. Александър Джеров, Иван Димов и др.

    Днес, 29 ноември 2007г. Гиньо Ганев свика заседание на Консултативния съвет по конституционните въпроси при националния омбудсман. На разискване бяха поставени предложенията на Асоциацията за хармонизация на правото и отделни граждани за оспорване пред Конституционния съд на разпоредбата на чл. 222, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Този текст въвежда като изискване аптеки за търговия на дребно с лекарства да могат да бъдат откривани само от лица, притежаващи диплома за магистър-фармацевт.

    Участниците в заседанието, сред които бившите конституционни съдии Неделчо Беронов и Димитър Гочев, председателят на Висшия адвокатски съвет Траян Марковски, проф. Снежана Начева, проф. Александър Джеров, членът на ВСС Иван Димов и други изтъкнати юристи, обсъдиха степента на съответствие на разглеждания текст с редица разпоредби от Конституцията, като например:

    - с чл. 19, ал. 1 и 2 относно свободата на стопанската инициатива и създаването на еднакви правни условия за осъществяване на стопанска дейност;

    - с чл. 6, ал. 2, където се прогласява принципа на равенство на гражданите пред закона и се забранява дискриминация, включително по образователен признак;

    - чл. 52, ал. 5 относно държавния контрол върху производството и търговията с лекарствени средства.

    В хода на разискванията разпоредбата на чл. 222, 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина беше разгледан и от гледна точка на необходимостта от засилена защита на правата на потребителите и гарантиране на закрилата на живота и здравето на гражданите, като висша конституционна ценност.

    В тази насока, сред участниците в заседанието надделя разбирането, че би било целесъобразно омбудсманът за упражни своето конституционно правомощие и да се обърне към Конституционния съд за произнасяне по съответствието с Конституцията на оспорвания законов текст от гледна точка на правата на гражданите, които той засяга.