16 години Омбудсман в Република България

Днес, на 13 април се навършват 16 години от създаването на Омбудсмана. Време, в което националният обществен защитник, ден след ден, година след година, изгради почтена, истинска, смислена и работеща връзка с гражданите. Връзка, която се основава на доверие, уважение, ангажираност и стремеж да се помогне на всеки човек, потърсил подкрепа от инстит

виж повече >

Новини

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Добави във Facebook

АНКЕТА

АНКЕТА

 


А Н К Е Т А

„Участие в управлението на страната на българите, живеещи в чужбина”

София, 20 юни - 20 юли 2011г.

 
Име: ........................................................................................................................................
Гражданство: .........................................................................................................................
Местожителство: ..................................................................................................................
 
Забележка: Попълнената от Вас информация няма да бъде публикувана и ще бъде използвана единствено за статистически цели.
 

ВЪПРОС

ОТГОВОР

 
Трябва ли българите с двойно гражданство да имат пасивно избирателно право, т.е. да могат да се кандидатират и да бъдат избирани за народни представители?
 

 
ДА
Коментар:

 
НЕ
Коментар:

 
 
Трябва ли да има отделен избирателен район (или райони) за българите, които живеят в чужбина?
 
 
 

 
ДА
Коментар:

 
НЕ
Коментар:


      
Всеки български гражданин може да попълни анкетата и да я изпрати на адрес: a.raleva@ombudsman.bg, независимо от това дали живее в България или извън пределите й. Отговорете на зададените въпроси с „да” или „не”, като мотивирате, ако желаете, становището си.

Анкетата е отворена за попълване от 20 юни 2011 г. до 20 юли 2011 г. Резултатите от нея ще бъдат обобщени от експерти в институцията на омбудсмана. Данните ще бъдат обсъдени по време на дебат за участието в управлението на страната на българите, живеещи в чужбина, който ще бъде организиран от омбудсмана на Република България в началото на м. септември 2011 г.

Анкетата можете да изтеглите от тук.