Омбудсманът пита Община Перник защо таксата за битови отпадъци в селата скача, след като липсват контейнери за смет

Омбудсманът изпрати препоръка до кмета на Община Перник Станислав Владимиров и председателя на Общинския съвет Димитър Колев, в която поиска отговор за причините, наложили драстичното увеличение на цената на таксата за битови отпадъци във всички села на територията на община Перник.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Гиньо Ганев: Децентрализация на властта, драконовски правила за партийните финанси и честни избори - без това триединство няма антикорупционна „религия”

17 декември 2007 г.

    „Корупцията остава един от дългосрочните рискове за интеграцията на България в ЕС”, заяви омбудсманът Гиньо Ганев на откритото заседание на антикорупционните комисии на правителството, парламента и Висшия съдебен съвет, което се състоя днес в сградата на Министерския съвет.

    „Трябва да спрем да говорим само за борба с корупцията. Нужно е добро и почтено управление, което зачита правата на гражданите! Затова смятам, че акцентите, приоритетите, а ако щете и терминологията на антикорупционната Стратегия, приемана от правителството ежегодно, трябва да бъдат подчинени на тази по-голяма цел”, подчерта пред форума Гиньо Ганев.

    Омбудсманът изтъкна също необходимостта от реална децентрализация на властта и активно включване на общините в антикорупционните усилия на държавата, като нов момент, който трябва да залегне в правителствената Стратегия за противодействие и превенция на корупцията.

    Според омбудсмана не може да се говори за разгърната национална система от антикорупционни механизми и правила, ако липсват три ключови звена на такава система, които гарантират почтеността на управлението и на самата политическа система:

а) етични кодекси за депутати, общински съветници, кметове и служители по цялата йерархия на властта, които създават механизми за предотвратяване на конфликт на интереси при управлението на обществени ресурси и предвиждат ефикасни санкции;

б) ясни правила за изваждане на светло и ограничаване на политическия лобизъм;

в) драконовски правила за финансите на партиите и за честното провеждане на избори.

    „Кого заблуждаваме, като се правим, че не забелязваме отсъствието на това триединство?! За каква антикорупционна религия говорим, когато липсва символът на вярата?”, отбеляза националният омбудсман.