Омбудсманът Диана Ковачева връчи двете специални награди на церемонията „Лекар на годината 2019“

Омбудсманът Диана Ковачева връчи двете специални награди на тържествената церемония „Лекар на годината 2019“, която по традиция се организира от Българския лекарски съюз в навечерието на 19 октомври по повод Деня на българския лекар.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът на ЕС и комисарят по правата на човека на Съвета на Европа с поздравителни адреси за връчването на Годишните журналистически награди на омбудсмана

Омбудсманът на ЕС и комисарят по правата на човека на Съвета на Европа с поздравителни адреси за връчването на Годишните журналистически награди на омбудсмана

Омбудсманът на ЕС и българският му колега си сътрудничат успешно в областта на правата на гражданите и гарантирането на доброто управление

18 януари 2007 г.

Проф. Никифорос Диамандурос,
Европейски омбудсман:

    Бих желал да благодаря на моя колега, българският национален омбудсман, г-н Гиньо Ганев, за това че днес ме покани да отправя няколко думи към вас и да го поздравя за похвалната инициатива – чрез настоящата церемония по награждаване да бъде изразено признание за приноса на журналистите към закрилата на човешките права.

Омбудсманите на местно, регионално, национално и европейско равнище играят важна роля в подкрепата на човешките права. Европейският съюз също е ключов фактор в това отношение с Европейската харта за основните права, подписана на официална церемония в Страсбург миналата сряда, от председателите на Европейския парламент, Комисията и Съвета, и гарантираща жизнено важна закрила на 500 милиона европейски граждани.

Бих желал също да поздравя и всички, номинирани за днешните награди и вярвам, че признанието за постиженията им ще насърчи още повече журналисти от цяла България да изпълняват мисията си - да работят за спазването правата на човека.Г-н Томас Хамарберг,
Комисар по правата на човека на Съвета на Европа:

    Благодаря за поканата да направя обръщение по случай връчването на наградите за съществен журналистически принос в областта на човешките права.

    Сега вече човешките права са защитени, както в международното законодателство, така и в националните законодателства на страните, но все още се усещат някои празноти, когато става дума за прилагането и реализацията им. Именно затова е важно да съществува процес на наблюдение за спазването на човешките права. А журналистите, разбира се, са една от групите, които в това отношение, вършат изключително важна работа. Те отразяват събитията, които са от значение за човешките права, разкриват и разобличават несправедливостите в обществото и напомнят на хората във властта, че трябва да се направи нещо повече, за да бъдат защитени правата на всеки гражданин. Така, медиите помагат също и на хората да бъдат по-добре информирани за възможностите, които имат, за изказване на недоволство и предявяване на претенции за зачитане на правата им. И именно затова, мисля, че е много уместно да наградим журналистите, които с конкретен принос са направили нещо допълнително за закрилата на човешките права.

    Щастлив съм, че с това обръщение мога да подчертая важността на днешната ви среща.