Омбудсманът пита Община Перник защо таксата за битови отпадъци в селата скача, след като липсват контейнери за смет

Омбудсманът изпрати препоръка до кмета на Община Перник Станислав Владимиров и председателя на Общинския съвет Димитър Колев, в която поиска отговор за причините, наложили драстичното увеличение на цената на таксата за битови отпадъци във всички села на територията на община Перник.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът на ЕС и комисарят по правата на човека на Съвета на Европа с поздравителни адреси за връчването на Годишните журналистически награди на омбудсмана

Омбудсманът на ЕС и комисарят по правата на човека на Съвета на Европа с поздравителни адреси за връчването на Годишните журналистически награди на омбудсмана

Омбудсманът на ЕС и българският му колега си сътрудничат успешно в областта на правата на гражданите и гарантирането на доброто управление

18 януари 2007 г.

Проф. Никифорос Диамандурос,
Европейски омбудсман:

    Бих желал да благодаря на моя колега, българският национален омбудсман, г-н Гиньо Ганев, за това че днес ме покани да отправя няколко думи към вас и да го поздравя за похвалната инициатива – чрез настоящата церемония по награждаване да бъде изразено признание за приноса на журналистите към закрилата на човешките права.

Омбудсманите на местно, регионално, национално и европейско равнище играят важна роля в подкрепата на човешките права. Европейският съюз също е ключов фактор в това отношение с Европейската харта за основните права, подписана на официална церемония в Страсбург миналата сряда, от председателите на Европейския парламент, Комисията и Съвета, и гарантираща жизнено важна закрила на 500 милиона европейски граждани.

Бих желал също да поздравя и всички, номинирани за днешните награди и вярвам, че признанието за постиженията им ще насърчи още повече журналисти от цяла България да изпълняват мисията си - да работят за спазването правата на човека.Г-н Томас Хамарберг,
Комисар по правата на човека на Съвета на Европа:

    Благодаря за поканата да направя обръщение по случай връчването на наградите за съществен журналистически принос в областта на човешките права.

    Сега вече човешките права са защитени, както в международното законодателство, така и в националните законодателства на страните, но все още се усещат някои празноти, когато става дума за прилагането и реализацията им. Именно затова е важно да съществува процес на наблюдение за спазването на човешките права. А журналистите, разбира се, са една от групите, които в това отношение, вършат изключително важна работа. Те отразяват събитията, които са от значение за човешките права, разкриват и разобличават несправедливостите в обществото и напомнят на хората във властта, че трябва да се направи нещо повече, за да бъдат защитени правата на всеки гражданин. Така, медиите помагат също и на хората да бъдат по-добре информирани за възможностите, които имат, за изказване на недоволство и предявяване на претенции за зачитане на правата им. И именно затова, мисля, че е много уместно да наградим журналистите, които с конкретен принос са направили нещо допълнително за закрилата на човешките права.

    Щастлив съм, че с това обръщение мога да подчертая важността на днешната ви среща.