Омбудсманът Диана Ковачева към КЕВР: Не повишавайте цените на водата в осемте области

„Подкрепям исканията на стотиците граждани за справедливи, икономически обосновани цени на ВиК услугите, отговарящи на качеството за тяхното предоставяне.“ Това заяви омбудсманът Диана Ковачева при днешното си участие в онлайн заседанието на Комисията за енергийно и водно регулиране, на което бе обсъден проектът на решение за изменение на одобренит

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Обществен съвет по правата на децата към националния омбудсман искат неправителствени организации

Обществен съвет по правата на децата към националния омбудсман искат неправителствени организации
14 януари 2008г.

По инициатива на националния омбудсман Гиньо Ганев в сградата на институцията днес се състоя работна среща на тема: „За правата на децата – диалог отвъд думите и пожеланията”. Участие взеха представители на 12 граждански организации, сред които Сдружение „Институт по социални дейности и практики”, Асоциация „Родители”, Фондация „За нашите деца”, Фондация „Детски правен център”, Програма „Стъпка по стъпка”, Сдружение „Самаряни” и др.

Целта на срещата бе да се координират усилията и да се увеличи обществената тежест на гражданските организации, работещи по проблемите правата на децата.

Един от основните проблеми, изтъкнат от участниците беше липсата на целево финансиране на Национална стратегия за закрила на децата. „Проблем е и разминаването на декларирането и гарантирането на държавните стратегии”, каза Емил Бузов от Фондация „Програма стъпка по стъпка” и предложи националният омбудсман да бъде гарант на този диалог. В тази логика, представителите на неправителствените организации изтъкнаха необходимостта от създаване на обществен съвет по правата на децата при националния омбудсман, като среда за ползотворен диалог и формулиране на конкретни идеи с участието на държавните органи, които най-пряко осъществяват политиката по правата на децата.

„В качеството ми на Национален омбудсман, изразявам воля да се създаде такъв обществен съвет по проблемите на децата с участието на гражданските структури и на държавни органи, без да се накърнява автономията и правомощията на тези организации и структури”, каза Гиньо Ганев.

В близките дни участниците в срещата ще конкретизират приоритетите, които ще бъдат поставени на вниманието на обществения съвет, за да стане той действен инструмент за обществен натиск в защита на правата и интересите на децата.