Омбудсманът Диана Ковачева връчи двете специални награди на церемонията „Лекар на годината 2019“

Омбудсманът Диана Ковачева връчи двете специални награди на тържествената церемония „Лекар на годината 2019“, която по традиция се организира от Българския лекарски съюз в навечерието на 19 октомври по повод Деня на българския лекар.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Постоянната приемна за граждани на омбудсмана Гиньо Ганев на нов адрес в София

04 януари 2008г.

От началото на тази година омбудсманът на Република България осигурява по-добри възможности за приемане и разглеждане на жалбите и сигналите на гражданите в подходяща за административни цели сграда на адрес: ул. „Джордж Вашингтон” № 22 в София, като запазва досегашните телефонни номера на институцията. От понеделник, 7 януари, там ще работи и постоянната приемна на омбудсмана, подходящо оборудвана за работа с граждани, като са взети предвид практиките и критериите на омбудсманските институции в Европейския съюз. Създадени са и условия за улеснен достъп на хора с увреждания.

Възможностите, които предоставя новата сграда ще позволят на омбудсмана да разгърне още по-пълноценно публичността в своята работа и взаимодействието си с широк кръг граждански организации, структури и експерти. Така например, при нормални условия вече ще могат да работят консултативния съвет по конституционни въпроси, който включва изтъкнати правници и има за задача да обсъжда предложенията за сезиране на Конституционния съд от страна на омбудсмана; както и експертните съвети и групи по проблемите на децентрализацията на управлението, по правата на децата и пр.

Към началото на 2008 г. до националния омбудсман са подадени над 6 500 жалби на граждани. Хората търсят помощта на Гиньо Ганев по широк кръг въпроси, като най-често те са свързани с прояви на лоша администрация и нарушения на правата при земеразделянето, предоставянето на обществени услуги, като електроразпределение, топлофикация, водоснабдяване и пр.

Приемна на националния омбудсман – адрес: ул. „Джордж Вашингтон” 22,

тел. 810-6-955, e-mail:priemna@ombudsman.bg